CONTENT wil stort zwaarder belasten

Tim Deweerdt
Redactie KW

Het rommelde wat tijdens de gemeenteraad van 13 december. Volgens raadslid Tim Deweerdt (CONTENT) moet het belastingsreglement voor Silvamo jaarlijks herbekeken worden. Het bedrijf maakt heel grote winst, dus moeten ze meer belast worden.

“Het bestuur wil enkel gaan voor een verhoging als we kunnen aantonen dat een verhoging bij een procedure voor de rechtbank zal standhouden”, aldus Tim Deweerdt.

“De meerderheidsploeg won advies in bij één fiscale jurist en die twijfelt. CONTENT vroeg raad aan meerdere specialisten en een tariefverhoging blijkt wel degelijk mogelijk. Eens vol, zal het stort verkaveld worden in een KMO-zone. De stortplaats is voor de helft in handen van een baggergroep. Als iemand afval stort in de eigen put, stort men dan steeds de toegelaten hoeveelheid en het toegelaten soort afval? Wettelijke controles op verontreiniging zijn gedurende 30 jaar gegarandeerd, maar wat daarna? Om die financiële voorziening aan te leggen, zitten we beter niet aan de centen van onze inwoners, maar moeten we Silvamo die bijdrage laten betalen. Met CONTENT bewandelen we daarvoor het liefst het pad van een gelijke behandeling tussen Silvamo en onze inwoners. We stellen een inhaaloperatie voor van 15 jaar. De tarieven die toen van kracht waren, willen we aanpassen aan de index vandaag, dus ongeveer maal 1,3 met daarbij dezelfde verhoging als onze inwoners hebben gekend voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de aanvullende personenbelasting.”

Reactie burgemeester

“De heffingen binnen onze gemeente worden altijd vastgelegd voor een volledige legislatuur”, aldus burgemeester Karolien Damman (CD&V). “We hebben al een uitzondering gemaakt door de heffing op de stortplaats slechts voor drie jaar vast te leggen.”

“De heffing op een stortplaats kan je ook totaal niet vergelijken met de personenbelasting of de opcentiemen op een onroerende voorheffing. Een gemeente mag wettelijk de winsten van een bedrijf niet belasten. Onze huidige heffing die we opleggen aan de stortplaats behoort tot de hoogste in Vlaanderen. In het nieuwe reglement dat afgelopen maandag op de gemeenteraad is goedgekeurd, hebben we de tarieven ook jaarlijks laten indexeren waardoor ze ieder jaar automatisch zullen stijgen. Er is dus geen sprake van dat wij hier licht mee omspringen.”

”Wat vergunningen, uitbating en controle betreft, valt de stortplaats als klasse 1 bedrijf niet onder de bevoegdheid van de gemeente. Hiervoor zijn andere instanties aan zet zoals de provincie, OVAM en de milieu-inspectie. Toch volgen wij dit vanuit de gemeente extra op gezien het belang voor onze gemeente. Zo nemen we regelmatig zelf contact met externe instanties in het kader van lopende vergunningen en worden er vanuit de gemeente extra onafhankelijke controles opgelegd die wij zelf financieren. We blijven sowieso alert en blijven dit opvolgen naast de instanties die hiervoor bevoegd zijn.” (Jeffrey Dael)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.