Het was sp.a-gemeenteraadslid Günther Descheemaecker die de, door corona toegenomen, lange wachttijden in het containerpark tijdens de jongste gemeenteraad ter sprake bracht. "De frustraties van meer parkbezoekers laten zich voelen bij de parkwachters die burgers zo goed als mogelijk willen blijven begeleiden. (zie ook dit artikel, red.) Wordt het beleid op korte termijn bijgestuurd?", vroeg hij a...

Het was sp.a-gemeenteraadslid Günther Descheemaecker die de, door corona toegenomen, lange wachttijden in het containerpark tijdens de jongste gemeenteraad ter sprake bracht. "De frustraties van meer parkbezoekers laten zich voelen bij de parkwachters die burgers zo goed als mogelijk willen blijven begeleiden. (zie ook dit artikel, red.) Wordt het beleid op korte termijn bijgestuurd?", vroeg hij aan schepen van Milieu Arnold Naessens. Schepen Naessens meldde dat de nodige maatregelen genomen zullen worden in samenspraak met het parkpersoneel. De dienst milieu stelt vast dat de omvangrijke hoeveelheid groenafval, alsook het beperkt aantal voertuigen dat tegelijk toegelaten wordt, de huidige lange wachtrijen veroorzaken. "Door de billijke prijszetting van ook andere afvalfracties in ons containerpark, krijgen wij te maken met afval dat uit naburige gemeenten afkomstig is. Wij hebben geïnformeerd bij andere containerparken en beslisten om over te gaan tot een afsprakensysteem, wellicht vanaf november. Goede communicatie moet de nieuwe regeling voor alle inwoners duidelijk maken. Ons containerpark zal dan voor onbepaalde tijd enkel op afspraak werken." Daarnaast zal de gemeente eind dit jaar ook een camera aan de parkingang plaatsen, waardoor inwoners van thuis uit de drukte op een bepaald ogenblik kunnen opvolgen, voor zij richting het containerpark vertrekken. Een bijkomende maatregel die eerder zijn nut zal bewijzen, van zodra het afsprakensysteem geheel of deels komt te vervallen. De gemeente wil haar inwoners ook verder stimuleren om groencontainers aan te schaffen. "80 à 90 euro per jaar is relatief goedkoop, als je weet dat zo'n rolcontainer om de 14 dagen aan huis opgehaald wordt. We stelden vast dat veel mensen daarop ingingen in die eerste drukke fase waarmee ons containerpark door corona kreeg af te rekenen. Op lange termijn zullen wij ongetwijfeld moeten gaan naar tarieven die afgesteld zijn op de ons omringende parken, willen we het afvaltoerisme vermijden."