"De omzendbrief van minister Demir was gericht aan de intercommunales die containerparken beheren: door die te sluiten, kon er extra personeel ter beschikking komen voor de de huis-aan-huisophalingen. Maar wij beheren in Blankenberge ons eigen recyclagepark, en aangezien we daar momenteel over voldoende arbeidskrachten beschikken, blijft het park vooralsnog open voor de bewoners. Er wordt momenteel van overheidswege trouwens een uniforme regeling uitgewerkt", zegt ze. Door de nog strengere maatregelen, was het volgens Dumery donderdag alweer een pak minder druk in het Blankenbergse containerpark. "We roepen de mensen ook wel op om alleen nog het hoogstnoodzakelijke te brengen, en uiteraard te allen tijde de 'social distance'-maatregel te respecteren. Er mogen ook maar vijf wagens ineens het domein op", klinkt het. De regel is dus ook hier: gebruik je gezond verstand. "Breng op dit moment dus zeker geen bouwafval of asbest naar het containerpark. De mondmaskertjes zijn elders nodig", aldus Dumery.

(WK)

"De omzendbrief van minister Demir was gericht aan de intercommunales die containerparken beheren: door die te sluiten, kon er extra personeel ter beschikking komen voor de de huis-aan-huisophalingen. Maar wij beheren in Blankenberge ons eigen recyclagepark, en aangezien we daar momenteel over voldoende arbeidskrachten beschikken, blijft het park vooralsnog open voor de bewoners. Er wordt momenteel van overheidswege trouwens een uniforme regeling uitgewerkt", zegt ze. Door de nog strengere maatregelen, was het volgens Dumery donderdag alweer een pak minder druk in het Blankenbergse containerpark. "We roepen de mensen ook wel op om alleen nog het hoogstnoodzakelijke te brengen, en uiteraard te allen tijde de 'social distance'-maatregel te respecteren. Er mogen ook maar vijf wagens ineens het domein op", klinkt het. De regel is dus ook hier: gebruik je gezond verstand. "Breng op dit moment dus zeker geen bouwafval of asbest naar het containerpark. De mondmaskertjes zijn elders nodig", aldus Dumery.(WK)