Een communicatiemonitor is een (gestandaardiseerde) meting van het bereik en de waardering van de gemeentelijke communicatie. Maar liefst 1010 Koksijdenaars vulden de uitgebreide bevraging volledig in en zo werd Koksijde de beste leerling van de klas van alle deelnemende steden en gemeenten. Eric Goubin is een trouwens een autoriteit op het vlak van overheidscommunicatie en schreef daarover onder meer het standaardwerk 'Tante Mariette en haar fiets'.
...

Een communicatiemonitor is een (gestandaardiseerde) meting van het bereik en de waardering van de gemeentelijke communicatie. Maar liefst 1010 Koksijdenaars vulden de uitgebreide bevraging volledig in en zo werd Koksijde de beste leerling van de klas van alle deelnemende steden en gemeenten. Eric Goubin is een trouwens een autoriteit op het vlak van overheidscommunicatie en schreef daarover onder meer het standaardwerk 'Tante Mariette en haar fiets'.Koksijdenaars zijn heel tevreden over het onthaal in het gemeentehuis. Vooral de ontvangstbalie krijgt enorm veel waardering, want inwoners gaven deze een score van 8,59 op 10. Het algemeen mailadres (7,92/10) kreeg een tweede plaats en het algemeen infonummer (8,29/10) een eerste plaats. 86 % van de Koksijdenaars gaf aan het informatieblad Tij-Dingen regelmatig te lezen en kende een waardering van 8,42/10 toe. Daarmee neemt Tij-dingen meteen de koppositie in van alle deelnemende steden en gemeenten. De redactie ontving ook een aantal suggesties die in de toekomst zeker in Tij-dingen aan bod komen. Met een bereik van 79 procent doet ook de website, het digitale speerpunt van de Koksijdse communicatiekanalen het goed. Met een waardering van 7,7/10 laat http://www.koksijde.be alle andere gemeenten achter zich. Meer dan de helft van de respondenten geeft aan de nieuwsbrief in meer of mindere mate te lezen. Net niet goed genoeg om als winnaar uit de bus te komen. De score 7,7/10 voor de waardering is dan wel weer goed voor een eerste plek. Via www.koksijde.be/nieuwsbrieven kunnen mensen zich inchrijven op de nieuwsbrieven.Sociale media winnen nog altijd aan belang en 64 % van de Koksijdenaars geeft aan de Facebookpagina (of de geposte berichten) te bekijken. De Instagrampagina haalt een bereik van 24 % en doet het daarmee beter dan de andere steden en gemeenten. Koksijdenaars waarderen de Facebookpagina van de gemeente met een prima score van 7,92/10. Ook Instagram (7,81/10) en Twitter (7,25/10) zijn hits en laten in hun categorie de concurrentie achter zich. Meer dan 40 % van de Koksijdse inwoners geeft aan naar de toeristische website - www.visitkoksijde.be - te surfen. De informatie daarop wordt gewaardeerd met een score van 7,71/10.De enquête leverde ook een aantal tips op. Een aantal respondenten zou meer informatie over subsidies en premies inzake mobiliteit en verenigingsleven nuttig vinden. Oudere inwoners vrezen dat communicatie vooral digitaal zou worden, en dat is niet de bedoeling. Inwoners willen graag actiever betrokken worden bij infovergaderingen en inspraakinitiatieven, met extra aandacht voor gemeentelijke dienstverlening voor werkende mensen. Ook jongere doelgroepen verdienen meer aandacht en de website kan gebruiksvriendelijker en moet àlle deelgemeenten voldoende aan bod laten komen.Lokaal Bestuur Koksijde wil in de toekomst nog meer inzetten op digitale nieuwsbrief en de diverse kanalen evalueren. Dan zal er één snel kanaal worden gekozen om daar de laatste updates te publiceren. Er komen infosessies of workshops over de communicatiekanalen en er zal worden gefocust op de evenwichtige mix tussen digitale en papieren communicatie. Het burgerparticipatieplatform iedereenmee.koksijde.be zal consequent worden gepromoot. En vooral: de communicatiedienst zal proberen steeds mee te evolueren en de trends te volgen.De enquête wees uit dat de meeste inwoners van Koksijde een goed gevoel hebben over hun gemeente. Sleutelwoorden voor het imago van Koksijde: bereikbaar, seniorenvriendelijk, veilig, gastvrij, gezellig en proper.(MVP)