Lysozyme kan een allergische reactie uitlokken bij mensen die allergisch zijn voor eieren, maar levert geen gevaar op voor...