College schrapt algemene gemeentebelasting in Langemark

De bestuursploeg van CD&V en N-VA heeft beslist om de algemene gemeentebelasting voor 2020 te schrappen. Op de volgende gemeenteraad staat het punt op de agenda.

Het gemeentebestuur staat klaar om de bewoners bij te staan in deze crisistijd. © foto PCO

In een persbericht laat het schepencollege weten dat economische steun van de overheden voor mensen en bedrijven, die getroffen zijn door de coronacrisis, noodzakelijk is om de economie niet in elkaar te laten storten. “Deze crisis noopt ook de gemeente Langemark-Poelkapelle om zij beleidskeuzes bij te sturen.”

“Dit jaar wil de bestuursploeg alvast een budget vrijmaken van 400.000 euro om de inwoners en de lokale bedrijven bij te springen. Het volledig schrappen van de algemene gemeentebelastingen lijkt daartoe een evidente keuze. Het zal voorgesteld worden op de eerstvolgende gemeenteraad.”

Het schepencollege vindt het overslaan van deze belasting een eerlijke en sociale steunmaatregel. “Dit heeft een groot effect op de mensen met de laagste inkomens. En het sluit geen enkele belastingsplichtige uit. De inkomsten van deze belastingen zijn iets meer dan 400.000 euro op jaarbasis en worden geïnd in de zomermaanden.”

Het schepencollege vindt het zonder meer ongepast om deze belasting dit jaar te heffen en wil het meerjarenplan bijsturen . “Sowieso gaat op dit moment door deze crisis kostbare tijd verloren en zal een bijsturing van het meerjarenplan zich opdringen. Bovendien was de beschikbare ruimte, die wordt gecreëerd met de extra middelen van het openruimtefonds, nog niet gebudgetteerd in het meerjarenplan. Deze ingreep kan opgevangen worden”, zegt Dominique Cool, schepen van financiën.

Tijdens de voorbije gemeenteraden stelde de oppositie voor om selectief de algemene belasting te verlagen wegens de budgettaire ruimte.

“We zijn ons bewust dat deze crisis ook nog wel wat andere financiële kopzorgen met zich zal meebrengen voor onze gemeente. Op dit moment is er eensgezindheid in het leggen van absolute prioriteit voor steun aan onze inwoners waar het kan”, laat het college weten.

(pco)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.