Zeven internationale architectuurgroepen dienden plannen in na een oproep tot een wedstrijd voor de realisatie van een nieuw en groter voetbalstadion voor Club Brugge op de huidige Jan Breydelsite in Sint-Andries. Deze zomer weerhield Club Brugge voorlopig één ontwerp, met name het project van TEAM TEN, een consortium onder leiding van Peter Temmerman van Alheembouw uit Staden.
...

Zeven internationale architectuurgroepen dienden plannen in na een oproep tot een wedstrijd voor de realisatie van een nieuw en groter voetbalstadion voor Club Brugge op de huidige Jan Breydelsite in Sint-Andries. Deze zomer weerhield Club Brugge voorlopig één ontwerp, met name het project van TEAM TEN, een consortium onder leiding van Peter Temmerman van Alheembouw uit Staden.Dat ontwerp werd deze namiddag getoetst aan de visie van buurtbewoners van het Jan Breydelstadion, die via een link een PowerPoint-presentatie online konden volgen. Omwille van het coronavirus achtte Club Brugge het niet veilig om een buurtvergadering te organiseren in Olympia.De komende weken krijgen buurtbewoners de tijd om nog bedenkingen te formuleren, waarna Club Brugge met een definitief ontwerp een omgevingsvergunning zal aanvragen. In het late voorjaar van 2021 hoopt Blauw-Zwart die vergunning te bemachtigen, zodat de bouw van het nieuw stadion naast het bestaande kan aanvangen in de zomer van volgend jaar. In de loop van het voetbalseizoen 2022-23 moet de nieuwe voetbaltempel speelklaar zijn.Dé grote uitdaging voor TEAM TEN was een voetbaltempel te ontwerpen die niet alleen conform is aan de Europese UEFA-normen, maar ook een optimale voetbalbeleving biedt én zich inpast in de omgeving. Clubvoorzitter Bart Verhaeghe wijst erop dat de Olympiasite zal omgetoverd worden tot een stadspark voor de buurt:De oefenvelden verdwijnen, enkel op wedstrijddagen zal er gevoetbald worden. 95 procent van de tijd zal er aan recreatie gedaan kunnen worden in een een nieuw stadspark, vol wandel- en fietswegen en met een rijke diversiteit aan planten en hoogstammige populieren. Dat wordt een extra troef voor Sint-Andries."Club gaf de opdracht aan de firma Anthea om een milieu- en mobiliteitsstudie uit te voeren. "De hinder zal beperkt zijn", evalueert Jan Parys. "Nu hangen er enorme lichtmasten boven het stadion, in de nieuwe voetbaltempel wordt de verlichting opgehangen binnen de stadionring, er zal enkel een lichtgloed te zien zijn. Ook het geluid zal binnen in het stadion blijven, omdat alle tribunes overdekt zijn. Het nieuwe park zal vijvers en onverharde paden krijgen, zodat het regenwater in de grond dringt en niet afgewenteld wordt op de buurt."""Er zal plaats zijn voor maximaal 4.000 auto's op de site. Dat laat de draagkracht van Sint-Andries toe. Nu tellen we 8.000 auto's in en rond Olympia, met files tot gevolg, maar er is tot nu toe geen sturing van de verkeersstroom. Door een spreiding van het verkeer te stimuleren en fans met combitickets te belonen, als ze de fiets of het openbaar vervoer nemen, willen we de hinder voor de buurt beperken. Straatparkeren zal verboden zijn voor voetbalsupporters, uiteraard moeten de bewoners en de klanten van de winkels wel kunnen parkeren. Daarom komt er een bewonerskaart en blauwe zone, met kortparkeertijd van maximaal een uur", aldus Jan Parys van Atnhea.Volgens Pieter Vansteenkiste van de firma Permis, die concrete oplossingen uitdokterde voor de mobiliteitsproblemen in en rond Olympia, zal er op de site plaats zijn voor 124 supportersbussen en 4.000 fietsen: "Er zal onderhandeld worden met De Lijn voor een betere afstemming van het openbaar vervoer en er komen randparkings van waar de supporters met shuttlebussen aan het stadion gedropt worden. Via de Club App zullen de supportersstromen begeleid worden."En hoe zal het nieuwe stadion eruit zien? Peter Temmerman van TEAM TEN legt uit: "De opzet was om de voetafdruk van het stadion zo klein mogelijk te houden. Het wordt amper vier meter hoger dan het huidige - 32 meter in plaats van 28 meter - ook al krijgt het 40.000 zitjes.""Om de impact van de twaalfde man zo groot mogelijk te maken, wordt de tribune Noord een lange, steile wand, tot vlak bij het speelveld. Tegenstanders zullen geïmponeerd zijn, als ze hier komen spelen. Nog veel meer dan nu. Het dak zal als een hoed op de tribune gekleefd zijn, er is geen open ruimte tussen dak en tribune, zodat al het geluid binnen blijft.""Van buiten af gezien krijg je een vrouwelijk, wit gebouw, met afgeronde hoeken. Het isolerend bouwmateriaal zal er uitzien als kanten lingerie, zacht, geperforeerd textiel met diagonale lijnen. Van op straat zal het stadion nauwelijks te zien zijn door het park, waarin het echt in ingebed is", aldus Peter Temmerman. 5000 business seats, 20 liften, diverse restaurants, een Clubshop en een Clubmuseum, 1000 toiletten en een LED-eiland boven de middenstip, met elektronisch scorebord en videoschermen. En ieder van de 40.000 toeschouwers met perfect zicht op het veld.Hoeveel dit project kost, wil Bart Verhaeghe voorlopig niet kwijt. Burgemeester Dirk De fauw is alvast onder de indruk: "Ik merk dat de kritische bedenkingen van de buurtbewoners verwerkt zijn in de plannen. Club heeft geluisterd naar de buurtbewoners. Het voorgestelde ontwerp houdt maximaal rekening met de aanbevelingen van de stad.""Positief is dat het nieuwe stadion op voldoende afstand van de huizen gebouwd wordt. Er ligt minstens een voetbalveld tussen. Het nieuwe park is een geschenk voor de stad. En qua mobiliteit komt dit plan ook tegemoet aan veel opmerkingen. In samenspraak met de politie zullen we erover moeten waken dat geen enkele supporter meer wildparkeert in deze buurt", aldus Dirk De fauw.En hoe reageren de buurtbewoners? Met gemengde gevoelens. De Brugse advocaat Jean-Luc Lombaerts, vader van ex-Rode Duivel Nicolas Lombaerts, woont in de schaduw van Olympia. Hij bekeek de powerpoint aandachtig en stelt: "Het ziet er mooi uit, zelfs utopisch. Ze willen hier een mooi park maken. Ik ben blij dat het nieuwe stadion niet dicht bij de huizen komt. Maar dé achillespees blijft de mobiliteit. Men spreekt van shuttlebusjes die vanop randparkings supporters zullen aanvoeren. Maar waar die randparkings zullen komen, heeft nog niemand verteld."Een buurtbewoonster die liever anoniem blijft, zegt: "Ik woon al dertig jaar in de buurt en heb leren leven met auto's van wildparkeerders op mijn oprit. Ik hoop dat de Stad en Club hun woord houden: een verbod op het parkeren in de woonstraten en enkel voetbalwedstrijden in het nieuw stadion. Er is al genoeg geluidspollutie. Nog eens concerten toelaten in een voetbaltempel zou een nachtmerrie voor de buurt betekenen.""Het is voor Stad Brugge belangrijk dat er nog een periode voorzien is voor verder overleg met alle betrokken partijen. Zo kan men nog opmerkingen en suggesties geven en is er mogelijkheid om een antwoord te bieden aan eventuele bezorgdheden", zegt burgemeester Dirk De fauw.Na de online webinar is nu concreet ook de mogelijkheid voorzien voor de buurtbewoners om individueel de plannen te gaan bekijken in het 'Club Stadion Loket'. Dit loket zal, mits voorafgaandelijke reservatie via Club Brugge, beschikbaar zijn van maandag 24 augustus t.e.m. donderdag 27 augustus van 16u tot 19u en van maandag 31 augustus t.e.m. donderdag 3 september van 16u tot 19u. Stad Brugge vraagt dan ook dat buurtbewoners echt gebruik maken van deze mogelijkheid. Los daarvan kunnen vragen ook nog steeds gesteld worden op het mailadres nieuwstadion@clubbrugge.be.Op basis van de ontvangen suggesties en bemerkingen zal het ontwerpteam van Club Brugge het definitieve ontwerp en de omgevingsvergunning finaliseren, om vervolgens in de loop van het najaar de aanvraag in te dienen bij de bevoegde administraties. Stad Brugge zal pas op dat moment, als adviesverlenende instantie, een advies verlenen op het finale aanvraagdossier.Tenslotte benadrukt burgemeester Dirk De fauw dat er voor de stad Brugge een onlosmakelijke link is met het stadionproject van Cercle Brugge: "Alle voorwaarden en garanties die opgenomen waren in het collegebesluit van 10 januari blijven onverminderd van toepassing. Net zoals Stad Brugge wordt Cercle Brugge nu geïnformeerd over de plannen van Club Brugge.""Stad Brugge zal, zoals dat tot op vandaag met alle partijen het geval is, verder met beide voetbalploegen gesprekken voeren om tot een goede afstemming te komen. Cruciaal element voor Cercle Brugge blijft het arrest van de Raad van State dat een definitieve uitspraak doet over beroepen tegen de ruimtelijke bestemming van onder andere de site Blankenbergse Steenweg. De laatste pleidooien in de lopende procedure vinden begin september plaats, wat de hoop doet ontstaan dat er uiterlijk tegen eind september eindelijk duidelijkheid zal verschaft worden door de Raad van State. Dat zal dan opnieuw een volgende noodzakelijke stap zijn richting totaaloplossing voor beide ploegen."