"Het is niet de bedoeling om op emoties te spelen. Maar het verhaal van de kleine Clara is een realiteit die we onder ogen moeten zien. Ik hoop dat dit pakkend verhaal nog meer mensen zal overtuigen om bloed of plasma te doneren", aldus Peter Warlop, verantwoordelijke Communicatie en Werving Rode Kruis.
...