In het imposante gebouw wil CKG Kapoentje zijn werking meer dan verdubbelen. Het gebouw sluit aan op de huidige gebouwen van 't Kapoentje in de Louisa- en Brabantstraat. CKG Kapoentje is naast een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning ook de initiatiefnemer van onder meer het Opvoedings- en het Ontmoetingshuis op de hoek van de Brabant- en de Louisastraat. Met de aankoop van het voormalige horecapand in de Langes...

In het imposante gebouw wil CKG Kapoentje zijn werking meer dan verdubbelen. Het gebouw sluit aan op de huidige gebouwen van 't Kapoentje in de Louisa- en Brabantstraat. CKG Kapoentje is naast een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning ook de initiatiefnemer van onder meer het Opvoedings- en het Ontmoetingshuis op de hoek van de Brabant- en de Louisastraat. Met de aankoop van het voormalige horecapand in de Langestraat, dat al een tijd leeg stond, wordt de werking meer dan verdubbeld. "We willen er 100 extra kinderopvangplaatsen realiseren, een uitbreiding van ons CKG-aanbod en een nieuwe residentiële werking in de jeugzorg", zegt directeur Patrick Blondé. "We begonnen deze week met de afbraak van het voormalige café De Komedie in de Louisastraat. Daar komt een nieuwe toegang voor de hele site. Via passerellen kunnen we onze huidige gebouwen in de Louisa- en de Brabantstraat met elkaar en met het pand in de Langestraat verbinden. Precies daarom was deze aankoop voor ons zo'n opportuniteit. In de binnentuin zullen ook kinderen uit de buurt kunnen spelen. Het zal de sociale cohesie verbeteren."Subsidies"We zijn nog niet zeker hoeveel Vlaamse subsidies we zullen krijgen. Dat wordt pas in januari-februari beslist. Maar wij zijn niet van plan te wachten op de overheid. Zo zitten we niet in elkaar. Wij hebben een minimaal en een maximaal uitbreidingsplan. In het meest optimistische scenario kunnen we 2,5 miljoen euro investeren, nieuwbouw inbegrepen, om alles te doen zoals we het willen. De noden zijn groot in Oostende. De volledige realisatie wordt een driejarenplan.""We kunnen subsidies krijgen voor de werking en voor de renovatiewerken. Maar voor dat laatste is de subsidiëring maximum 60%, de overige 40% moeten we dus zelf vinden. Het gebouw in de Langestraat is in orde, maar er is wel wat werk om het aan te passen aan zijn nieuwe functie", vertelt Patrick Blondé. "Het hoofdgebouw is als monument beschermd en wordt in zijn glorie hersteld. Daarvoor zijn ook subsidies mogelijk. Maar we zullen nog heel wat geld nodig hebben en organiseren daarom op zaterdag 3 oktober een benefiet." (HH)