Nadat een gedetineerde zaterdag een cipier heeft aangevallen, heeft het personeel van de late ploeg van de gevangenis van Ieper zondag het werk neergelegd. "Na de aanval werd de gevangene opgesloten in de strafcel, maar de directie besloot dat hij de strafcel kort nadien mocht verlaten", zegt Eddy De Smedt van vakbond VSOA. "Volgens de directie mogen de gedetineerden niet zo streng worden behandeld." Daarop besloten de cipiers om het werk neer te leggen. Ze vonden dat er straffeloosheid heerst in de Ieperse gevangenis.
...

Nadat een gedetineerde zaterdag een cipier heeft aangevallen, heeft het personeel van de late ploeg van de gevangenis van Ieper zondag het werk neergelegd. "Na de aanval werd de gevangene opgesloten in de strafcel, maar de directie besloot dat hij de strafcel kort nadien mocht verlaten", zegt Eddy De Smedt van vakbond VSOA. "Volgens de directie mogen de gedetineerden niet zo streng worden behandeld." Daarop besloten de cipiers om het werk neer te leggen. Ze vonden dat er straffeloosheid heerst in de Ieperse gevangenis.De politie nam voorlopig de taken van de cipier over. Maandag zaten de vakbonden samen met de directie, met resultaat. "Het personeel gaat vanaf morgenvroeg weer aan het werk", zegt Eddy Desmedt van vakbod VSOA. "We hebben bereikt dat de persoon die verantwoordelijk is voor het geweldincident het maximumaantal dagen straf zal krijgen binnen de instelling. Dat betekent dat hij niet mag deelnemen aan activiteiten en dat hij uitgesloten wordt voor bepaalde zaken. Een verplaatsing van die persoon is niet aan de orde. Daar gaat de directie niet op in. Er is wel afgesproken dat bij een volgend incident, mocht dat plaatsvinden, er onmiddellijk een lockdown gebeurt. Men gaat ook praten met het personeel over de impact die het incident gehad heeft. Volgende week zal er ook overgegaan worden tot het opmaken van een draaiboek voor agressie, waarbij men daadwerkelijk gaat kijken welke agressie beteugeld moet worden met wel straf en hoe lang die straf dan moet duren."De directie verwijst ons voor een reactie door naar de woordvoerder van de FOD Justitie. "Er is afgesproken met de vakbonden dat procedures inzake afhandeling van een incident waar een personeelslid in betrokken was in overleg met vakbonden zullen herbekeken worden. We kijken vooral naar de toekomst om dergelijke situaties te vermijden", zegt Kathleen Van De Vijver. "De persoon die verantwoordelijk is voor het incident wordt niet overgeplaatst. Dat is een interne aangelegenheid en beslissing van de directie."De vakbonden klagen ook al langer over overbevolking, maar daarvoor zullen ze langer moeten wachten op een oplossing. "Classificatieverzoeken (overplaatsing van veroordeelden naar strafhuizen, red.) vanuit Ieper worden steeds met hoogdringendheid behandeld", zegt Kathleen Van De Vijver. "De populatie bestaat echter grotendeels uit beklaagden en niet definitieven. Vandaar dat de voorbereidingen getroffen worden om Ieper uit te breiden."Vanaf morgenvroeg gaan de cipiers dus weer werken. Vanavond en vannacht draait de gevangenis nog met ondersteuning van de politie. Naar aanleiding van de staking vonden vandaag geen activiteiten plaats voor de gevangenen, dus geen wandeling, werk, bezoek, lessen...