Het bestuur van Ferm Heestert hield op vrijdag 13 maart een vergadering bij Christine Declercq (65) in de Pontstraat in Heestert. De vergadering kreeg een speciaal karakter omdat het dag op dag 40 jaar geleden was dat Christine de taak van secretaris op zich nam. "Ik herinner het mij nog alsof het gisteren was. Op 13 maart 1980 was ik er voor het eerst bij als secretaris van KVLV Heestert. Ik werd gevraagd omdat mijn voorgangster, Germaine Vandeputte, ziek was en ook sto...

Het bestuur van Ferm Heestert hield op vrijdag 13 maart een vergadering bij Christine Declercq (65) in de Pontstraat in Heestert. De vergadering kreeg een speciaal karakter omdat het dag op dag 40 jaar geleden was dat Christine de taak van secretaris op zich nam. "Ik herinner het mij nog alsof het gisteren was. Op 13 maart 1980 was ik er voor het eerst bij als secretaris van KVLV Heestert. Ik werd gevraagd omdat mijn voorgangster, Germaine Vandeputte, ziek was en ook stopte."Dat men bij Christine terechtkwam, was niet toevallig. "Voor mijn huwelijk met Johan Coussement was ik secretaris bij KLJ Gewest Avelgem. Ik was dus al goed vertrouwd met 'papierwerk'."Dit papierwerk ziet er de jongste jaren toch anders uit. Christine noemt het zelfs de grootste verandering in die 40 jaar, althans op het vlak van secretariaat. "In het begin werd alles nog geschreven met de schrijfmachine. Daarna werden de brieven gekopieerd en met de post rondgestuurd. Later deed de computer de intrede en konden we de brieven daarop schrijven en printen. Adressen hoefden we ook niet meer te schrijven, want die werden op etiketten geprint. Korte tijd later konden we gebruikmaken van mails en tegenwoordig zijn we vertrouwd met sociale media zoals Facebook, Messenger, enzovoort."Deze vooruitgang maakt het werk van de secretaris toch een stuk lichter. "Op dat vlak is het inderdaad een stuk makkelijker en sneller geworden. Vroeger werden lessen en vergaderingen aangevraagd met invulformulieren, nu kan alles geregeld worden via de website van Ferm, zoals de KVLV nu heet."In die 40 jaar maakte Christine al deel uit van wisselende bestuursploegen en kende ze al zes verschillende voorzitsters. "Ik heb aan allen goede herinneringen. Het waren Maria Lanneau, Esther Vandeputte, Liliane Vrijghem, Annemie Taelman, Kristine Persyn en onze huidige voorzitster Els Coussens."De vereniging veranderde ook al enkele keren van naam. "Als kind herinner ik mij nog goed de Boerinnenbond, 50 jaar geleden veranderde de naam naar KVLV en sinds begin dit jaar spreken we van Ferm."Aan stoppen denkt Christine zeker nog niet. "We hebben een goede voorzitster en een goede bestuursploeg waarin ook enkele jongeren zitten. Ik hoop, als de gezondheid het toelaat, van toch nog enkele jaren te kunnen meedraaien en verder werken aan Ferm."(GV)