Stilzitten is niet aan Chris Vansteenkiste besteed. "Ik blijf doorgaan tot ik niet meer kan", zegt de kranige Chris, "ondanks het plotse en totaal onverwachte overlijden op 18 februari jl. van mijn geliefde echtgenote Lili." Samen bouwden ze in 2007 in hun imposante voortuin op de wijk Caïphas (Koestraat) een indrukwekkende kapel, toegewijd aan O. L. Vrouw van Altijddurende Bijstand.
...

Stilzitten is niet aan Chris Vansteenkiste besteed. "Ik blijf doorgaan tot ik niet meer kan", zegt de kranige Chris, "ondanks het plotse en totaal onverwachte overlijden op 18 februari jl. van mijn geliefde echtgenote Lili." Samen bouwden ze in 2007 in hun imposante voortuin op de wijk Caïphas (Koestraat) een indrukwekkende kapel, toegewijd aan O. L. Vrouw van Altijddurende Bijstand."De kapel is van iedereen", vertelt Chris. Mensen brengen spontaan bloemen, schrijven intenties in de voorziene map en steken noveenkaarsen aan voor de meest uiteenlopende wensen. Elke vrijdagavond neemt Chris de geschreven intenties mee naar de kapel van de Arme Klaren, waar er gezamenlijk met andere aangebrachte intenties voor gebeden wordt."Ondanks het feit dat de kapel open en bloot langs de openbare weg staat is er nog nooit iets verdwenen of beschadigd", zegt Chris. "Dat is een duidelijk teken dat de mensen nog eerbied en respect hebben voor deze mooie Mariakapel."De maand mei is bij uitstek gewijd aan Onze Lieve Vrouw en er wordt aan vele kapellen en (veld)kapelletjes in groep gebeden. Zo ook aan de kapel van Chris. Elke donderdagavond van mei komen om 19 uur een 20-tal mensen uit de buurt en van iets verder om samen te bidden. Chris is dan de voorganger in gebed."Na de bidstonde op de laatste donderdag organiseer ik voor de aanwezigen een afsluitende receptie in mijn huis", zegt Chris met een knipoog om hen te bedanken voor hun gewaardeerde aanwezigheid en meebidden."Ik doe dit alles om concreet en erg zichtbaar getuigenis af te leggen van mijn diep christelijk geloof", zegt Chris met veel overtuiging. "Het geeft me kracht om door te gaan ondanks de enorm zware klap die ik bij het heengaan van Lili geïncasseerd heb. Ik prijs me gelukkig dat mijn zoon en dochters me om beurten helpen bij een aantal dagelijkse taken.""Ik kom uit een erg christelijke familie aan moeders kant", gaat Chris verder. Er waren in de familie Geldhof vier kloosterlingen en drie priesters. "De van thuis uit geërfde christelijke overtuiging blijf ik verder mee uitdragen", besluit Chris. (AD)