Chris Boerjan uit Brugge kan eindelijk belofte vervullen die ze op haar mama’s sterfbed deed

Marc en Chris in de woning, met in het midden Filip. © Davy Coghe Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

“Aan het sterfbed van mijn mama heb ik beloofd om voor mijn broer, die een dubbele beperking heeft, te zorgen. Door de administratieve mallemolen heeft het twee jaar geduurd vooraleer ik die belofte kon nakomen”, zegt voormalig leerkracht Chris Boerjan uit Brugge.

Chris Boerjan (63), oud-lerares Nederlands aan de Sint-Jozefhumaniora, en haar man Marc Boone (65), gewezen IT’er bij Bombardier, hebben hun huis in de Gemeneweideweg Noord in Sint-Kruis omgebouwd tot een zorgwoning. “Mijn broer Filip woonde voordien bij mijn ouders. Hij leeft met een dubbele beperking: hij werd met autisme geboren en liep op zijn negende levensjaar een hersenletsel op na een zwaar ongeval”, vertelt Chris.

Zorgwoning

“Mijn mama is elf jaar geleden gestorven, mijn papa twee jaar geleden. Vlak voor mama overleed heb ik beloofd om mij over Filip te ontfermen, in plaats van hem in een instelling voor personen met een beperking onder te brengen. Zo rijpte het idee om ons huis om te vormen tot een zorgwoning. Opdat zowel Filip als wijzelf privacy kunnen genieten, hebben we de vroegere speelkamer van onze kinderen afgesloten van onze woonkamer en de bureau van Marc omgevormd tot een badkamer voor Filip. Om ook zijn living voldoende ruim te maken, wilden we vooraan een stukje bijbouwen. Zo kreeg hij een eigen, aparte zorgwoning, door een muur afgescheiden van ons huis.”

“Het duurde twee jaar eer we een bouwvergunning kregen. De ambtenaren vonden dat onze plannen onvoldoende afstand bewaarden van de rooilijn, maar wisten zelf niet waar die lag. Tot drie keer toe werden er opmetingen uitgevoerd. Op den duur werd het clownesk.”

“Wij hebben die zorgwoning zonder subsidie gerealiseerd. Door ons initiatief geven wij een plaats in een instelling aan een andere persoon met een beperking. Het gebrek aan premies zorgt ervoor dat personen zoals Filip in de kou komen te staan.”

“Het is niet de enige keer dat we tegen een administratieve muur zijn aangebotst. Met onze spaarcenten wilden we een huis kopen en via het sociaal verhuurkantoor Sovekans aan mensen met een klein budget verhuren. In mei 2021 vonden we een woning in Zeebrugge. Bij het checken van de voorwaarden van het conformiteitsattest stelden we vast dat de hoogte van het plafond in de living 5 centimeter te laag was volgens de Brugse huurnormen, niet die van de Vlaamse overheid. Dit werd ons zo bevestigd in het Huis van de Bruggeling.”

“In december ondernamen we een tweede poging, met een huis in Sint-Pieters. De living was 2,47 meter hoog, ruimschoots boven de norm. Maar het plafond in de slaapkamer was slechts 2,35 meter hoog. Opnieuw 5 centimeter onder de Brugse norm van 2,40 meter. We wilden bijna onze zoektocht opgeven, maar de makelaarster belde naar het stadsbestuur. Uit dat gesprek bleek dat de stad toch met de Vlaamse woonnorm van 2,20 meter rekening hield, maar dit liever niet zo communiceerde om een hogere kwaliteitsnorm te hanteren.”

“We wilden met onze spaarcenten iets nuttig doen voor de samenleving. Het systeem van de sociale verhuurkantoren vormt een interessant alternatief voor het gebrek aan sociale woningen: Sovekans verhuurt, we zijn zeker van een maandelijkse huur, al is die minder dan op de private huurmarkt. Een win-win situatie voor iedereen. Uiteraard treden we Sovekans bij dat de huizen moeten voldoen aan het conformiteitsattest dat de kwaliteit waarborgt.”

“Na een maandenlange strijd hadden we er eventjes onze buik van vol. Gelukkig kent ons verhaal een happy end: we hebben het huis gekocht en vanaf maart wordt de woning verhuurd. De aanhouder wint dank zij de blijvende stuwende kracht van Sovekans”, besluit Chris Boerjan.

Wooncode

“Hoe zit het nu met de reglementering bij verbouwingen en het verhuren van woningen? Volgens urbanisatieschepen Fanky Demon legt de wooncode een minimale hoogte op van 2,20 meter voor woonvertrekken: “De living van die woning is dus voldoende hoog. De woning scoort op dit punt zeker voldoende voor het conformiteitsattest.”

“Het is wel zo dat voor nieuwbouw en bij verbouwingen de stedenbouwkundige verordening een minimumhoogte oplegt voor woonvertrekken van 2,40 meter. Dat is een aangenamere hoogte en de ‘norm’ die vandaag in Brugge gebruikt wordt voor omgevingsvergunningsaanvragen. Een lager plafond staat de verhuur van de woning niet in de weg. Het conformiteitsattest zorgt voor geen enkele aanpassing van de normen. Er is in Brugge niets veranderd, behalve dat het conformiteitsattest (met de wooncodex als norm) verplicht is voor het verhuren van woningen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.