De prille start van wat later Chiro Jomada zou worden, had in 1944 plaats, toen op initiatief van onderpastoor Freddy Buyck De Kroonwacht werd opgericht voor meisjes tot 14 jaar. Pas in 1954 zouden ook de jongens in het verhaal opduiken. Rode draad in de geschiedenis van de Wijnendaalse Chiro is de lokalenbouw met in oktober 2004 de officiële inwijding van de huidige accommodatie naast de Sint-Jozefskerk.
...

De prille start van wat later Chiro Jomada zou worden, had in 1944 plaats, toen op initiatief van onderpastoor Freddy Buyck De Kroonwacht werd opgericht voor meisjes tot 14 jaar. Pas in 1954 zouden ook de jongens in het verhaal opduiken. Rode draad in de geschiedenis van de Wijnendaalse Chiro is de lokalenbouw met in oktober 2004 de officiële inwijding van de huidige accommodatie naast de Sint-Jozefskerk.De Kroonwacht uit de beginjaren focuste op de eerste plaats op zingen en marcheren. Geleidelijk aan evolueerde de werking naar gevarieerdere activiteiten per leeftijdsgroep op zondagnamiddag. In 1951 trokken de meisjes voor het eerst samen op kamp. Ver gingen ze daarvoor niet, want hun bivak had in... Oostkamp plaats.Vanaf 1948, met Robert Verduyn als nieuwe proost, volgde de geleidelijke omschakeling naar Chiro, op dat moment nog uitsluitend voor meisjes. In 1954 werd de groep officieel Chiro en schoten ook de Chirojongens uit de startblokken, weliswaar met een strikt gescheiden werking. De fusie van de jongens- met de meisjesgroep zou pas in 2007 plaatshebben, al werd er voordien sowieso al geregeld samengewerkt.Aanvankelijk gebruikten de Chirojongens de toenmalige jongensschool als lokaal en de Chiromeisjes de meisjesschool, maar de nood aan een eigen stek groeide. Het eerste lokaal van de jeugdbeweging - het zogenoemde Chiroheem - werd in 1968 nabij de Sint-Jozefskerk gebouwd en in de zomer van 1969 in gebruik genomen. Tijdens Wijnendalekermis van dat jaar werd het heem plechtig ingewijd. In de jaren zeventig, onder proost André Callewaert, kwamen er betere lokalen met in 1979 het bijkomende houten chalet ToeTerNieToe voor de Chiromeisjes. Die chalet werd in 2001 en 2002 vervangen door de huidige praktische accommodatie in baksteen.Op 29 en 30 juli 1989, net twintig jaar na de opening van het oude lokaal, had de eerste editie van de recreatieve fietshappening De 20 uren van Wijnendale plaats. Met de opbrengst werden de bestaande lokalen grondig heringericht. Rik Decoster coördineerde als toenmalige groepsleider van de Chirojongens de renovatie. Elf jaar later, in 2000, toen er plannen werden gesmeed om ToeTerNieToe door een modern lokaal te vervangen, was Rik voorzitter van de vzw Chiro Invest, die de bouw behartigde. Het metselen startte in juni 2001. Er werd een heus bouwteam samengesteld: mensen met stielkennis die bereid waren zich voor de Chiro in het zweet te werken. De werkzaamheden door de vele vrijwilligers vorderden goed en in 2002 werd de nieuwbouw in gebruik genomen. Toen volgde nog de volledige renovatie van het bestaande Chiroheem, waardoor het hele complex pas op 3 oktober 2004 plechtig werd ingewijd. Meteen beschikte de Chiro over ruim 150 vierkante meter eigentijdse ruimte, die - uiteraard na reservatie - ook door andere Wijnendaalse verenigingen gebruikt kan worden, wat overigens geregeld gebeurt.De Wijnendaalse Chiro organiseerde gedurende twintig jaar de Kokkenennefuif - met een heus kieken als mascotte - maar sinds 2017 is er de nieuwe fuif Tentation in de grote tent tijdens de kermis van het dorp. Dat is ook dit jaar het geval.De kermisactiviteiten van de jeugdbeweging , dit keer dus tegelijk de viering van de 75ste verjaardag, starten op vrijdag 6 september met de genoemde fuif. De eerste platen worden om 21 uur gedraaid en het licht gaat uit om 5 uur in de vroege morgen. De toegangskaarten kosten 5 euro in voorverkoop en 6 euro aan de deur."Een van de dj's die straks aantreden, is Ellen Degrande, alias dj Ellyts", klinkt het enthousiast bij Fien Vancoillie (bijna 20), die samen met Carola Schuyesmans (20) de groepsleiding vormt. "Die 21-jarige stadsgenote was recent een van de zes finalisten van de negende editie van Start to DJ, de wedstrijd van radiozender MNM voor jong dj-talent. Ze won weliswaar niet, maar stond als enige meisje in de finale flink haar mannetje. We kijken uit naar haar optreden op onze Tentation-fuif. De andere djs' zijn Feel-X, Snes, Jellousy en D-Mole. Het wordt een onvergetelijk feestje."Op zaterdag 7 september vanaf 18.30 uur in de tent zet Jomada de kermisactiviteiten voort met een jubileumbarbecue. Volwassenen betalen 15 euro, kinderen tot 12 jaar maar 10 euro. De kaarten zijn te koop bij de leiding en in de Wijnendaalse bakkerijen Dewilde en Dupon, beide in de Alberic Deleustraat. Er wordt voor een feestelijke inkleding in het kader van de 75ste verjaardag gezorgd. Uiteraard is iedereen welkom, ook wie niets met Chiro te maken heeft.Op zondag 8 september wordt het druk met drie evenementen. Tussen 9 en 12 uur is er een volleybaltornooi voorzien. En in de namiddag, van 13.30 tot 16 uur, de kinderfuif Mini Tentation. De toegangsprijs bedraagt 3 euro, een hapje en een drankje inbegrepen. Alle jongens en meisjes kunnen op vrolijke muziek uit de bol gaan. Het belooft een knotsgekke namiddag te worden.Op zondagavond vanaf 18 uur staat een klassieker op de affiche: de Chiroquiz. De deelnemende ploegen worden met pitte kennisvragen en lastige breinbrekers bestookt. Om de hersenen te pijnigen..."Omdat het Wijnendaalse kermisweekend traditioneel voor onze jeugdbeweging sowieso al heel druk is, beperken we het in de kijker zetten van 75 jaar Chiro Jomada tot een kleine tentoonstelling tijdens de barbecue op zaterdag", zegt Fien Vancoillie. "We tonen foto's, spullen en oude documenten over de voorbije 75 jaar. De expositie zal tot het einde van het weekend in de tent aanwezig blijven en kan vrij bezocht worden. We hebben in de mate van het mogelijke uitnodigingen gestuurd naar alle oud-leid(st)ers. Die zijn uiteraard welkom.""Momenteel telt onze jeugdbeweging om en bij de 120 leden. Dat aantal blijft sinds enkele jaren relatief stabiel. De werking draait vlot en daar zijn we blij om. Na al die inzet gedurende 75 jaar willen we uiteraard onze vereniging in optimale omstandigheden in stand houden. En de leden tijdens de activiteiten een pak vriendschap en plezier bezorgen. Dat is de kern van de zaak."