Wevelgem lanceert dit jaar twee charters voor erkende jeugdverenigingen en jeugdhuizen: het charter Duurzaamheid en het charter Brandveiligheid. Verenigingen die de charters ondertekenen engageren zich om inspanningen te leveren en een aantal afspraken met de gemeente na te leven.
...

Wevelgem lanceert dit jaar twee charters voor erkende jeugdverenigingen en jeugdhuizen: het charter Duurzaamheid en het charter Brandveiligheid. Verenigingen die de charters ondertekenen engageren zich om inspanningen te leveren en een aantal afspraken met de gemeente na te leven. "In ruil daarvoor krijgen ze coaching door Team Jeugd en krijgen ze ook financiële ondersteuning", vertelt schepen van jeugd Bas Surmont. "Voor het charter Brandveiligheid is dat jaarlijks 300 euro, voor Duurzaamheid 400 euro. Dat geld is bedoeld om te investeren in duurzaamheid, veiligheid en inclusie. Bijvoorbeeld voor de aankoop van herbruikbare drinkbekers, een volledige EHBO-kit en dergelijke."Afgelopen vrijdag ontving de leiding van KLJ Moorsele en Chiro Oltegaere een poster van het charter Duurzaamheid. De charters vermelden heel concrete afspraken, onder meer over het sorteren van afval en het verstandig omspringen met energie. "We vragen dat de verenigingen ze op een goed zichtbare plaats in hun lokaal ophangen", vervolgt schepen Surmont. "Zo worden alle bezoekers geïnformeerd en gesensibiliseerd rond deze thema's. Ook voor de ouders kan dit een geruststelling betekenen."Iedere jeugdvereniging, van jeugdbeweging tot muziekvereniging, kan een aanvraag doen om één of beide charters te ondertekenen via de gemeentelijke website: www.wevelgem.be/subsidies-jeugdverenigingen. Wie dat wil, zal snel moeten handelen, want de controles die voorafgaan aan de uitreiking van de charters gebeurt in de loop van november.Tot nu toe hebben 10 van de 22 erkende verenigingen dit al gedaan. Zes werden er ondertussen gecontroleerd waarvan er slechts één niet voldeed aan de vooropgestelde normen. "Een negatief advies kan omdat ze bijvoorbeeld op gebied van duurzaamheid nog werken met plastic bekers of geen bewijs van elektriciteitskeuring kunnen voorleggen met betrekking tot brandveiligheid."Net voor de zomer werd het subsidiereglement lokaal jeugdwerk door de gemeenteraad goedgekeurd. "De lokalensubsidie werd op een jeugdvriendelijke manier herschreven", gaat schepen Surmont verder. "De charters zijn een van de resultaten van deze aanpak. "De jeugdverenigingen weten nu precies waar ze aan toe zijn en hoeveel subsidie ze zullen krijgen. Een charter is geen garantie op blijvende subsidie. Ieder jaar krijgen ze de jeugddienst op bezoek en gebeurt er een nieuwe controle."