Renée Van Betsbrugge is 20 jaar en woont in de Statiestraat in Dentergem. Haar ouders zijn Anton Van Betsbrugge en Lieve Comyn en ze heeft een broer Joël (15). Renée volgde verzorging en jeugd- en gehandicaptenzorg in het middelbaar. Dit schooljaar is ze gestart aan de Hogeschool Gent in de richting orthopedagogie. Al haar vrije tijd gaat naar de Dentergemse jeugdbeweging Chiro Nellekijn.
...

Renée Van Betsbrugge is 20 jaar en woont in de Statiestraat in Dentergem. Haar ouders zijn Anton Van Betsbrugge en Lieve Comyn en ze heeft een broer Joël (15). Renée volgde verzorging en jeugd- en gehandicaptenzorg in het middelbaar. Dit schooljaar is ze gestart aan de Hogeschool Gent in de richting orthopedagogie. Al haar vrije tijd gaat naar de Dentergemse jeugdbeweging Chiro Nellekijn.Renée Van Betsbrugge: "Met onze vereniging willen we ons steentje bijdragen aan het milieu. We proberen tijdens onze activiteiten zo milieubewust mogelijk te handelen. We kiezen voor minder plastic en voor het inzamelen van tweedehands Chirokledij. Vandaar dat de keuze voor vzw Zero Plastic Rivers vlug was gemaakt. Zero Plastic Rivers vzw is als burgerinitiatief gegroeid uit het besef dat de wereldwijde plasticvervuiling een gigantisch ecologisch probleem is dat zo snel mogelijk moet aangepakt worden. In die context heeft de vzw één concreet doel: het drastisch verminderen van de plasticvervuiling in rivieren. De vzw brengt zoveel mogelijk relevante partners uit de samenleving samen om de verschillende aspecten van plasticvervuiling van rivieren met succes aan te pakken. Zo'n initiatief leek ons zeker de moeite waard om te steunen.""We willen, op termijn, van jeugdclub Kernelle weer een ontmoetingsplaats maken voor jongeren en anderen. Een café waar gezellig samenzijn primeert en waar verschillende jeugdverenigingen elkaar kunnen ontmoeten. Op dit moment is er daar in Dentergem geen ruimte voor. We plannen om het café een keer per maand open te houden en dan ook een aantal activiteiten te voorzien. Voor de concrete uitwerking zitten we nog samen met de gemeente en de jeugdraad. Wordt vervolgd.""We zijn open vanaf 17 uur om het op die manier voor iedereen toegankelijk te maken en het sluitingsuur is voorzien rond 4 uur 's nachts. We willen er een gezellige avond van maken voor alle leeftijden, iedereen is welkom. Mensen kunnen na het werk eventjes binnenwippen om het weekend in te zetten, maar ook de stevige feestvierders zijn welkom. Wij zorgen voor de nodige drank en sfeermuziek. Op die manier zouden wij graag een mooi bedrag inzamelen en integraal aan de vzw te schenken.""De taken zijn vrij divers: communiceren met ouders, financiën beheren, maandelijkse vergaderingen leiden, jaarlijks kamp voorbereiden en in goede banen leiden, activiteiten doorheen het jaar organiseren (weekend, fuif, kerstmarkt, truffel- en appelverkoop...). En dan natuurlijk de activiteiten die iedere zondag plaatsvinden van 14 tot 17 uur van september tot mei. Ik heb bij dat alles de steun van een medehoofdleider Berend Vermeulen en een team van 20 enthousiaste Chiroleiders en -leidsters. Ik leer hier een heleboel vaardigheden die goed van pas komen in mijn opleiding als orthopedagoog: initiatief nemen, organiseren, leiding nemen, plannen en omgaan met mensen.""Ik ben zelf als kind altijd actief geweest in de jeugdbeweging en hield van het samenzijn met vrienden en ravotten in de natuur. Ik keek heel erg op naar enkele Chiroleiders uit die tijd en leerde veel van hen. Verder is het een zegen om met je vrienden dingen te kunnen plannen en organiseren. Ik ben sociaal ingesteld en heb mensen rondom mij nodig. Een jeugdbeweging is een minisamenleving waar er van alles te beleven valt. Ook de omgang met de vele kinderen is een uitdaging en heel boeiend om te doen. Een aantal jaren geleden was ik gekwetst aan de arm en kon ik niet mee met de fiets naar onze kampplaats in Diest. Maar onze vriendengroep bestelde een tandem, zodat ik achterop kon zitten en toch meekon. We lachten wat af op die dag en op het einde waren we zo moe dat we toch nog vielen met de tandem, gelukkig zonder veel erg. Dat zijn van die momenten die je niet meer vergeet.""Ik ga ernaar streven om mezelf te blijven in alle omstandigheden. Ik wil een sociaal leven leiden. Natuurlijk wil ik mijn diploma behalen en op die manier mensen helpen. Ik probeer het leven dag per dag te bekijken en zoveel mogelijk in het 'nu' te leven en de dingen die gebeuren gewoon te aanvaarden. Mijn levenswaarden zijn respect en eerlijkheid, dat wil ik zelf uitdragen en ervaren. En ja, natuurlijk, een 'schone vent' mag er ook altijd bij!"(Kurt Beke)