Dat geld wordt integraal geschonken aan vzw Candle in the Dark, een onderdeel van de Koning Boudewijnstichting. Cand...