Charlotte Vanrobaeys: hét gezicht van Sint-Michielsbeweging: “Beweging focust op jongeren en gezinnen”

Charlotte Vanrobaeys besteedt heel veel van haar vrije tijd aan de Sint-Michielsbeweging Waregem.© (Foto DJW)
Charlotte Vanrobaeys besteedt heel veel van haar vrije tijd aan de Sint-Michielsbeweging Waregem.© (Foto DJW)
Redactie KW

De Waregemse Sint-Michielsbeweging heeft in Charlotte Vanrobaeys een sociaal geëngageerde vrouw gevonden die met de collega’s van de kerngroep tal van activiteiten uitwerkt. Zij is daardoor ook een beetje uitgegroeid tot het gezicht van de vereniging die, na enkele jaren in wijk de Biest, nu terug naar de Karmel is verhuisd.

De Sint-Michielsbeweging werd 28 jaar geleden in Kortrijk opgericht door twee priesters Nöel Bonte en Geert Goethals die met toestemming van de Jezuïeten in de Sint-Michielskerk – vandaar allicht de naam – hun thuisbasis vonden. Voorop stond en staat nog altijd het bijeenbrengen van mensen in een misviering en in het verlengde daarvan focussen op de jongerengemeenschap en op sociale doelen. De Zusters van de Karmel in Waregem zagen daar heil in en startten in 2000 een afdeling op in hun toenmalige gebouw.

Tijdens de misviering op pinkstermaandag in jullie nieuwe thuis in de gebouwen van de Karmel zag je echt gemotiveerde mensen die een uurtje lang aandachtige toeschouwers waren. Is dat een correct plaatje van de Sint-Michielsbeweging in Waregem?

“Eerst en vooral toch vermelden dat ik het niet allemaal alleen voor mekaar krijg in de groep. Het is samen met collega Klaas Decat en ook de leden van de kerngroep dat wij alle activiteiten, inclusief de misvieringen, plannen en van inhoud voorzien. Motivatie is zeker heel belangrijk. De beweging staat voor een gemeenschap van jongeren en ouderen die zich engageren voor mensen die het moeilijk hebben in onze gemeenschap. Mensen in nood, dus. Het is een van de pijlers van de organisatie. Wij helpen mensen en laten ze ook weten, aanvoelen dat ze deel uitmaken van onze maatschappij, dat ze niet vergeten zijn.”

De kapel wordt een open, gezellige ruimte voor iedereen

“Een mooi voorbeeld is onze recentste eindejaarsactie die zich toespitste op de bewoners van de lokale woonzorgcentra. Speciaal voor hen konden wij dankzij veelvuldige sponsoring van Waregemse handelaars, ondernemers, zaakvoerders in totaal 500 mooi verpakte cadeaudozen vullen met allerlei zaken waarvan de bewoners houden. Voor hen was het een kerstgeschenk, maar tegelijk ook een gebaar van ons om ze te laten weten dat ze, zeker in deze coronatijden, niet in de vergeethoek werden geduwd.”

Terug in de Karmel na jaren in de Sint-Jozefkerk van wijk de Biest. Is dat thuiskomen?

“In zekere zin is dat wel zo. Maar er is toch veel veranderd. De Karmel is nu een woonzorgcentrum, nog in volle opbouw overigens. Zo moet de kapel, waarvan wij mogen gebruik maken, nog volledig gerenoveerd en ingericht worden. Dat zal nog eventjes duren. Vandaar dat wij nog tot eind dit jaar in de kerk van de Biest mogen vieringen geven, hoewel die straks ontwijd is. Maar intussen hebben wij wel opnieuw een thuis gevonden, dat is juist. De Karmel, waar wij pinkstermaandag een symbolische ‘verhuisviering’ hielden, wordt onze vaste stek. Wij mogen er de gebouwen gebruiken, niet alleen de kapel maar ook het ontmoetingscentrum annex cafetaria, de grote tuin, het aangrenzend bos. Het is alvast een ideale plek voor ons. Wij gaan er vele activiteiten kunnen organiseren, niet alleen voor ons alleen maar voor de hele gemeenschap. Iedereen is welkom, zeker bij onze vieringen elke zondagvoormiddag om 10.30 uur.”

Hoe kun je de Sint-Michielbeweging in Waregem het best te omschrijven?

“Een moderne vereniging die zoveel mogelijk jongeren, gezinnen met kinderen wil betrekken bij wat ze doet en waarvoor ze staat. Zoals gezegd: iedereen is welkom en iedereen kan lid zijn. Momenteel bereiken wij per viering tussen de 60 en 100 mensen. Wij zorgen voor een eigentijdse invulling, met optredens, gepaste teksten, muziekjes. Waar het op aan komt, is een groepsgevoel, een gemeenschapsgevoel ontwikkelen. Op basis daarvan richten wij ons op goede doelen. Dat allemaal samen zorgt voor een aanbod dat interessant genoeg is voor iedereen die er zich in kan vinden.”

“Wat telt is de kwaliteit van wat wij aanbieden, niet de kwantiteit van het aantal mensen. Let wel: wij zijn de Kerk niet. Dat is nooit de bedoeling geweest. Wij zijn al zeker helemaal geen sekte. De kern van onze Waregemse beweging bestaat uit ondernemende mensen, zelfstandigen, verpleegsters, leden die na hun drukke werkuren nog tijd genoeg vinden om die te besteden aan sociale werking, het uitwerken van activiteiten en projecten binnen speciaal daartoe opgerichte werkgroepen.”

Wat staat er dit jaar nog allemaal op het programma?

“2021 is het jaar van de verhuizing van de Biest naar de Karmel. Het is dus ons verhuisjaar dat meteen ook de meeste aandacht krijgt. Maar wij zijn intussen al aan het brainstormen over een nieuw project, bedoeld voor de lokale gemeenschap. Daarvoor is al een speciale werkgroep opgericht. En ook voor de inrichting van de kapel hebben wij twaalf mensen bereid gevonden om die mee in te richten als een open, gezellige ruimte voor iedereen. Daarnaast gaan wij ons integreren in de gemeenschap van het woonzorgcentrum waarbij de bewoners, in de mate van het mogelijke, zoveel mogelijk van onze activiteiten en van de misvieringen mee kunnen genieten.” (JD)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten