De voorbije week pakte Club Brugge uit met plannen voor een nieuw stadion met 40.000 zitjes, ingebed in een park op de Olympia-site. Maar hoe zit het met Cercle? Waar moet de Vereniging in de toekomst voetballen? Cercle-voorzitter Vincent Goemaere zet voor ons de puntjes op de 'i'.
...

De voorbije week pakte Club Brugge uit met plannen voor een nieuw stadion met 40.000 zitjes, ingebed in een park op de Olympia-site. Maar hoe zit het met Cercle? Waar moet de Vereniging in de toekomst voetballen? Cercle-voorzitter Vincent Goemaere zet voor ons de puntjes op de 'i'."Mag ik terugkeren in de tijd? In 1976 verhuisden Cercle en Club naar Olympia. Kan u zich voorstellen dat de beide verenigingen toen akkoord zouden gegaan zijn met deze verhuis zonder garanties om over een stadion te beschikken ? Misschien was de verhuis toen wel een financiële noodzaak voor beiden, maar Michel Van Maele was toen burgemeester van Brugge én voorzitter van Club. In 1985 had de overdracht plaats van het logegebouw, 100% gefinancierd door Cercle en Club, aan de stad Brugge tegen een symbolische frank. Dit werd schriftelijk vastgelegd met de belofte dat zowel Cercle als Club ten eeuwigen dage gebruik konden maken van de Olympia site. Hiervan zijn er nog twee getuigen in leven. Huidig burgemeester Dirk De fauw hoeft blijkbaar niet aan dat engagement herinnerd te worden, hij zegt zelf dat hij Cercle niet in de kou zal zetten. Uiteraard rekenen wij daarop. De Stad moet de contractuele verbintenissen naleven. Ik heb vertrouwen in de burgemeester, maar ik zou een slechte huisvader zijn, indien ik dat niet op papier bekrachtigd wil zien."Welke opties heeft Cercle nog?"Ik zie twee mogelijke locaties. In feite drie, als je er het Jan Breydelstadion bij rekent. Elke Cerclefan zou het liefst op Olympia blijven. Mijn voorkeur gaat nog altijd naar het Kanaaleiland, hetgeen schepen Mercedes Van Volcem, nochtans een Clubsupporter, in haar kiescampagne suggereerde als oplossing voor het Clubdossier. Dicht bij 't stad en dicht bij het station, voor mij ideaal. Voor Cercle betekent dit aanpassen, gezien onze jeugd zou moeten oefenen en spelen op een andere locatie, De Stad heeft al Gulden Kamer in Sint-Kruis aangeboden. Een andere optie is de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters. Die site ligt wat verder van de stad af, maar alle entiteiten kunnen er centraal gehuisvest worden, dat is efficiënter werken. Commercieel is het ook een mooi zichtbaar ankerpunt langs de Expresweg." Voor de site op Sint-Pieters bent u afhankelijk van de Raad van State. Waarom zou dit lukken voor Cercle, Club haakte af..."De stad zegt mij dat de raadsheren van de Raad van State in 99% van de dossiers de adviezen van de auditeur volgen. Die heeft begin dit jaar positief advies gegeven voor het nieuwe gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Het grote verschil is dat Cercle minder grond nodig heeft dan Club. Er moet niet onteigend worden, de 17 hectare van het OCMW nabij de Blauwe Toren volstaan. Men vertelt mij dat er in het najaar, mogelijks al in september een arrest zal uitgesproken worden, ik ben in blijde verwachting. Het stadiondossier is niet alleen voor Club maar ook voor Cercle al een jarenlange lijdensweg." "Club geeft nu gas voor een nieuw stadion op de Olympia-site. Voordat er op die plek iets oprijst, willen wij een definitieve oplossing voor Cercle. Het lijkt mij logisch dat de Vereniging eerst zicht heeft op een eigen stadion, vooraleer de eerste spadesteek van de nieuwe Clubtempel gegeven kan worden. Wij stellen ons constructief op en staan open voor diverse opties. Als je iets wil bekomen in een partnership, is het belangrijk te weten wat de tegenpartij wil, alvorens je krijgt wat je wil. We werken mee, maar nu worden wij in een situatie geduwd dat de Vereniging in 2022-23 geen eigen stadion meer zou hebben. Dat aanvaarden wij niet, we zullen onze rechten verdedigen en willen gelijk worden behandeld. Men moet de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur respecteren."Zult u de omgevingsvergunning van Club aanvechten?"Ik hoop dat het niet zover komt en er spoedig duidelijkheid is over onze toekomst. We verwachten medewerking van het stadsbestuur. De Vereniging heeft een sociale functie en biedt de Brugse jeugd kansen om te voetballen."Het budget van Cercle is beperkt. Hoe wil de Vereniging een stadion financieren? De Stad mag van Europa geen stadion meer bouwen, omdat dit oneerlijke concurrentie is."Een stadion met 15.000 zitjes kost ongeveer 50 miljoen euro. Toen er nog sprake was van een multifunctioneel stadion op Olympia hadden we een sluitend financieel plan: met de verkoop van appartementen, integratie van stadsdiensten en verkaveling van gronden waren de kosten gedekt. Nu moeten we die oefening opnieuw maken. Het Kanaaleiland én de Blankenbergse Steenweg bieden opties om meer dan voetbal te organiseren en zo het project te financieren. Het moet hoe dan ook een multifunctioneel stadion worden, dat bijvoorbeeld kan gedeeld worden met andere sportorganisaties en waar bijvoorbeeld ook concerten kunnen gegeven worden."Zal AS Monaco financieren?"AS Monaco investeert voornamelijk in een sportief project, niet zozeer in stenen. Cercle moet dus een werkbare oplossing vinden. Recent had ik verkennende gesprekken met meerdere partijen die geïnteresseerd zijn in het bouwen van een stadion. Er zijn verschillende formules mogelijk. Ofwel leasen wij het gebouw ofwel verhuurt een investeerder het aan meerdere gebruikers.""Voor Jan Breydel betalen wij nu ook onderhoudskosten. In het nieuw verhaal zullen het marktconforme prijzen zijn. Verschillende partijen denken mee, al verwacht ik dat de stad met oplossingen komt. Ik focus nu op ons project, de Vereniging heeft zich lang genoeg opgesteld als de kleine broer die wachtte op wat de grote buur Club uitspookt. We moeten op onze strepen staan om voor alle partijen een oplossing te vinden in het stadiondossier."