Frans Schotte en Vincent Goemaere, de uittredende en de nieuwe voorzitter van Cercle Brugge hebben hun teleurstelling geuit ten overstaan van het Brugs stadsbestuur in verband met de beslissing die het schepencollege nam over de bouw van een nieuw stadion van Club Brugge op de Olympiasite.
...

Frans Schotte en Vincent Goemaere, de uittredende en de nieuwe voorzitter van Cercle Brugge hebben hun teleurstelling geuit ten overstaan van het Brugs stadsbestuur in verband met de beslissing die het schepencollege nam over de bouw van een nieuw stadion van Club Brugge op de Olympiasite. Nochtans kwam dit idee volgens burgemeester Dirk De fauw precies van Cercle zelf! Vincent Goemaere stelt: "Tijdens de vele onderhandelingen heb ik inderdaad ooit eens geopperd dat de oplossing voor Cercle misschien een nieuw klein stadion dicht bij de stad was, tenminste als de piste van een nieuw en groot Clubstadion langs de Blankenbergse Steenweg niet zou plaatsvinden. Maar nu plots werden wij geconfronteerd met een beslissing op donderdag 9 januari om 22.30 uur, zonder verder overleg. Die site lijkt mij trouwens wel erg ver voor onze jeugdspelers en jonge supporters. Moeten die allemaal per fiets naar die ver afgelegen plek? Maar de burgemeester heeft mij gegarandeerd dat er wel een veilige fietsroute zou zijn." Belangrijk voor Cercle zijn ook de garanties die het schepencollege beloofd heeft en bekrachtigd in een zitting van het schepencollege op 10 januari. "Wij moeten over eenzelfde aantal oefenterreinen voor onze jeugdspelers en A-team kunnen blijven beschikken. Want onze jeugdwerking is heel belangrijk. Op Olympia hebben wij tien voetbalvelden. De stad garandeert dat er hiervoor een oplossing gezocht wordt", aldus Vincent Goemaere. Cercle Brugge nam via het stadsbestuur kennis van het feit dat de auditeur bij de Raad van State een positief advies heeft uitgebracht over het GRUP afbakening van het stedelijk gebied Brugge waardoor er kansen ontstaan om een grote sportsite te creëren. "Wij staan niet afkerig tegen een totale oplossing - hoofdstadion en oefencentrum - op de gronden van de Blankenberge Steenweg. Dat zou mogelijks kunnen op OCMW-gronden. Die moeten niet onteigend worden, maar het is en blijft nog wachten op het definitief arrest van de Raad van State", zegt de nieuwe voorzitter van Cercle.Blijft nog de financiering van een nieuw stadion voor Cercle. "We betreuren dat de stad Brugge niet langer een stedelijk stadion wil bouwen. Dat stond nochtans in het stedelijk beleidsplan ingeschreven. Volgens de Brugse burgemeester is het van Europa niet langer toegelaten om als lokale overheid een voetbalstadion te bouwen voor een vereniging. Cercle heeft nood aan een stadion met 12.000 zitjes. Dat kost ongeveer 50 miljoen euro. Zo'n bedrag kunnen wij niet zomaar in één-twee-drie ophoesten, dat is niet gebudgetteerd door AS Monaco, die trouwens niet de intentie heeft om in stenen te investeren in Brugge", bekent Vincent Goemaere.Volgens de voorzitter van Cercle blijven er nog twee pistes over: "Ofwel een investeerder vinden die voor ons een stadion bouwt, dat wij dan huren aan marktconforme prijzen. Ofwel het toch zelf bouwen, misschien samen met andere Brugse (sport)verenigingen een multifunctioneel stadion realiseren", besluit Vincent Goemaere.