Daarover werd al duidelijk en transparant gecommuniceerd. GreenHouse heeft meer dan 3.500 werknemers in dienst, waarvan het grootste deel poetshulpen. Daarnaast ook 19 medewerkers en bedienden die zorgen voor het onthaal, de administratie, de facturatie en alles wat met de papierwinkel te maken heeft. De jaaromzet bedraagt ruim 70 miljoen euro.
...

Daarover werd al duidelijk en transparant gecommuniceerd. GreenHouse heeft meer dan 3.500 werknemers in dienst, waarvan het grootste deel poetshulpen. Daarnaast ook 19 medewerkers en bedienden die zorgen voor het onthaal, de administratie, de facturatie en alles wat met de papierwinkel te maken heeft. De jaaromzet bedraagt ruim 70 miljoen euro."Alle medewerkers zijn op de hoogte en weten dat ze blijven bij GreenHouse. Wij zullen vanaf vanaf nu vallen onder de koepel van een holding waartoe ook andere, gelijkaardige dienstenchequefirma's behoren. Die zijn onder andere aanwezig in Wallonië en de Brusselse regio", aldus Philip Nichelson. "GreenHouse bestrijkt dan weer Vlaanderen met kantoren in alle Vlaamse provincies. Voor de holding Group Nastor wil dat zeggen dat de binnenlandse markt van de dienstencheques in de breedte verruimt. En voor mij persoonlijk biedt het in elk geval een zekerheid voor de toekomst. Want het is vanuit die optiek dat ik met GreenHouse zocht naar verbreding. Zo kwam ik bij ondernemer Nico Daenens uit Brugge terecht, die participaties heeft in de Group Nastor. Het klikte meteen. Ook al omdat de Brugse ondernemer er dezelfde visie op nahoudt als het over dienstencheques gaat. Welke aspecten ik daarbij belangrijk vond? Eerst en vooral respect voor alle medewerkers -zeker voor alle huishoud- en poetshulpen- en het belang van de sociale insteek die GreenHouse altijd al heeft voorop gezet."Philip Nichelson kreeg driehonderd procent sluitende garanties voor elke werknemer van GreenHouse, waardoor iedereen blijft. Daarnaast zal het Waregems bedrijf zijn identiteit behouden en verder werken zoals de voorbije vijftien jaar."Eigenlijk begon de zoektocht naar een overnemer nadat wij vernamen dat onze private equity partner Vectis wou uittreden. Daarom was een nieuwe investeerder in GreenHouse noodzakelijk. De rest is intussen geschiedenis. Wij vonden een geschikt onderkomen en de toekomst van GreenHouse. Iedereen die erbij hoort is verzekerd. Meteen is ook een heel zwaar pak van mijn schouders gevallen. Als je beseft dat je verantwoordelijk bent voor de toekomst van meer dan 3.500 medewerkers, dan doet dat wel iets met een mens. Dit besef woog echt zwaar. In zoverre zelfs dat ik van vrienden en kennissen de voorbije maanden dikwijls te horen kreeg dat ik dezelfde niet meer was. Dankzij de overname krijg ik de tijd om te recupereren en weer 'mijn oude zelf' te worden."Philip Nichelson voegt er nog aan toe dat het toekomstig beleid binnen GreenHouse niet meer van een en dezelfde persoon zal afhangen. "Die verantwoordelijkheid deel ik nu met het beleid binnen de Group Nastor. Dat de overname slaagde, heeft te maken met het feit dat GreenHouse een gezond bedrijf is. Zowel financieel als operationeel. En dat het toekomstperspectieven heeft die het nu samen met de collega's van de holding kan uitbouwen en realiseren. Een andere zekerheid is dat de sector van de dienstencheques in vijftien jaar tijd echte bestaansreden heeft verkregen, waar de politiek op alle niveaus achter staat en steunt. Dat is heel belangrijk voor de komende jaren", besluit CEO Philip Nichelson. (DJW)