Het bouwproject Wielskracht omvatte ruim 230 woningen, 40 appartementen en 31 zorgunits. Het zou gebouwd worden tussen de Molenstraat, de Rijksweg en de Reynaertstraat. Volgens een groep centrumbewoners, waarvan niemand zijn of haar naam wil noemen, was de gemeente niet opgewassen tegen de komst van zo'n project en heel wat nieuwe gezinnen. Daarom tekenden ze in het voorjaar samen verweer aan. Ondertussen is 2020 al een half jaar verder. De protesteerders wilden weten wat de status van het project was.
...

Het bouwproject Wielskracht omvatte ruim 230 woningen, 40 appartementen en 31 zorgunits. Het zou gebouwd worden tussen de Molenstraat, de Rijksweg en de Reynaertstraat. Volgens een groep centrumbewoners, waarvan niemand zijn of haar naam wil noemen, was de gemeente niet opgewassen tegen de komst van zo'n project en heel wat nieuwe gezinnen. Daarom tekenden ze in het voorjaar samen verweer aan. Ondertussen is 2020 al een half jaar verder. De protesteerders wilden weten wat de status van het project was. "De aanvraag bleek van het e-loket verdwenen te zijn. Wij hebben ons bevraagd en de aanvraag bleek ingetrokken te zijn. Ons verweer bleek dus iets uitgehaald te hebben. We vermoeden dat het draagvlak niet groot genoeg meer zal geweest zijn", schatten de centrumbewoners in.Groep Huyzentruyt wenste geen verklaring af te leggen. Burgemeester Jan Stevens (CD&V) deed dat wel. Al bleek ook hij verrast. "Wielskracht was een privaat initiatief. Als gemeentebestuur zouden wij moeten oordelen hebben over de bouwaanvraag, net zoals we over elke aanvraag doen. Ook wij deden de vaststelling dat de aanvraag verdwenen was. Officieel is er dus nooit een project als Wielskracht geweest", schetst hij.De groep centrumbewoners is opgelucht, maar blijft toch waakzaam. "Eén fase zou al in een eerdere aanvraag vergund zijn. Volgens de plannen die wij indertijd gezien hadden, zou die aansluiting maken met het grotere project Wielskracht. We weten nu niet naar waar de wegenissen van de eerste fase zullen leiden", klinkt het.De centrumbewoners zijn er zich wel van bewust dat de grond waarop Wielskracht zou komen woonuitbreidingsgebied is. "Ooit zullen daar wel woningen komen. Alleen hopen we dat het aantal wooneenheden naar een kleinere schaal zal gaan, genre de Bloemenwijk in Wielsbeke. Nog eens 1.000 mensen extra in het centrum van Wielsbeke is niet haalbaar", vinden ze.Ook de burgemeester denkt dat er nog woonprojecten zullen volgen. "Wielskracht was een gefaseerd plan. We zouden hier geen plotse tsunami van inwijkelingen krijgen. Hoe dan ook zullen we moeten nadenken hoe we voor onze jeugd betaalbaar wonen kunnen aanbieden in onze gemeente."Daar zijn de centrumbewoners het mee eens. "Momenteel zijn er nabij het centrum al verschillende bouwprojecten bezig. Laten we eerst afwachten wat de impact daarvan zal zijn", stellen ze voor. "Maar zolang er een mogelijkheid voor overleg is en een wettelijk kader gaan we graag mee in zo'n projecten waar Wielsbeke als winnaar uitkomt en waar we allen beter van worden", besluiten ze.(NVR)