Met een feestelijke receptie werd het tienjarige bestaan van dagverzorgingscentrum De Zilverberk gevierd. Het dagcentrum startte tien jaar geleden met een capaciteit voor 15 mensen. "Het begeleidersteam bestond toen uit een ergotherapeut en twee zorgkundigen", herinnert verantwoordelijke Ingrid Martin zich.
...

Met een feestelijke receptie werd het tienjarige bestaan van dagverzorgingscentrum De Zilverberk gevierd. Het dagcentrum startte tien jaar geleden met een capaciteit voor 15 mensen. "Het begeleidersteam bestond toen uit een ergotherapeut en twee zorgkundigen", herinnert verantwoordelijke Ingrid Martin zich.Toen er vraag kwam van zorgbehoevende cliënten, werd in april 2013 een bijzondere erkenning aangevraagd waardoor via het RIZIV een tegemoetkoming per dag kon verkregen worden. Gevolg daarvan was dat er een verpleegkundige en een extra zorgkundige bijkwamen.Inmiddels telt De Zilverberk 35 cliënten, met een gemiddelde bezettingsgraad van 15 mensen per dag. "Sommigen komen één dag in de week, anderen komen elke dag. De cliënten kunnen eventueel afgehaald worden aan huis. Daarvoor kunnen we een beroep doen op negen vrijwillige chauffeurs en hebben we twee busjes ter beschikking."Het voorbije decennium deden 247 mensen een beroep op het dagcentrum. In De Zilverberk kunnen ouderen overdag terecht voor opvang, verzorging en een zinvolle dagbesteding. "Door deze opvang worden familie en andere mantelzorgers ontlast. Ze krijgen ademruimte en de zorg voor de ouderen thuis kan langer volgehouden worden", weet Ingrid Martin. In gezellige en huiselijk ingerichte verblijfruimte vertoeven de cliënten. "De gasten zijn thuiswonende ouderen. Dat kunnen gezonde, fysiek zorgbehoevenden of mensen met dementie zijn die nood hebben aan (re)activering, verzorging, toezicht, begeleiding en sociaal contact. De bezoeker aan het dagcentrum kan ook een beroep doen op de betalende faciliteiten van het woonzorgcentrum zoals kapper, pedicure, sociale dienst", besluit Ingrid. Voor elke gebruiker wordt een zorg- en ondersteuningsplan op maat gemaakt. (Geert Vanhessche)