Centrum Lauwe wordt zone waar voetgangers en fietsers zich thuisvoelen

Schepen Patrick Roose licht de plannen toe. © CL
Redactie KW

Veiligheid, ecologie, comfort en een plaats waar voetgangers en fietsers zich meer dan welkom voelen. Het nieuwe mobiliteitsplan van Lauwe werd tijdens de meest recente gemeenteraad voorgesteld en goedgekeurd, waardoor het officiële startsignaal voor de uitvoering ervan werd gegeven. Het volledige centrum van Lauwe krijgt een make-over, een plan dat op zowel voor- als tegenstanders kan rekenen.

Zones 30, eenrichtingsverkeer, laadpalen voor elektrische wagens en fietsdeelplaatsen: tijdens de voorstelling van het definitieve plan werd kwistig gebruik gemaakt van zowel daadkrachtige als zalvende woorden. “Wat we vandaag voorstellen is geen concept, geen idee maar wel degelijk een actieplan”, klonk het bij bevoegd schepen Patrick Roose. “Het is geen plan om zomaar een plan te zijn maar een draaiboek met oplossingen voor de 400 knelpunten die we op ons grondgebied hebben kunnen identificeren. Er is geen sprake van revolutionaire ontwikkelingen maar de toepassing van bestaande technieken op basis van een grondige en erg uitvoerige studie.”

Mobiliteitsplannen en de inwoners van Menen, het is een combinatie die in het verleden al verschillende malen op de politieke agenda werd geplaatst. “Echter hebben we dit keer voor het eerst Rekkem en Lauwe mee in onze studie opgenomen”, vulde de schepen nog aan. “Ook daar werden de bekommernissen en knelpunten van de inwoners aan een grondige studie onderworpen en werden verschillende oplossingen naar voren geschoven. Na een proefproject en verschillende overlegrondes met zowel inwoners, handelaars als experts zijn we tot het plan gekomen dat we anno 2021 kunnen voorstellen.”

Voor Lauwe worden de verkeerskundige kaarten alvast stevig doorheen geschud en kunnen zowel inwoners als handelaars zich aan grondige veranderingen verwachten.

Zone 30

“Het volledige centrum wordt een zone 30”, duidt de schepen. “Ook de situatie in de Hospitaalstraat, een straat waar dagelijks heel wat kinderen richting school trekken, wordt aangepakt. De verkeersdrukte is er veel te hoog en dus zullen we opteren voor een circuit met eenrichtingsverkeer. Er volgt nu nog extra overleg met de betrokken partijen om het kruispunt van de Spoorwegstraat met de Lauwbergstraat te analyseren alsook het tunneltje onder de spoorweg. Beide punten werden door omwonenden als gevaarlijk bestempeld dus moet ook daar actie worden ondernomen. Het is belangrijk te vervolledigen met het feit dat we hier over een plan op lange termijn spreken. Wat vandaag werd goedgekeurd, kan morgen onmogelijk al worden uitgevoerd. We zullen het volledige plan stap per stap gaan uitrollen.”

Een ambitieus plan met een duidelijke visie volgens schepen Roose. “We willen het centrum van Lauwe ontlasten van zwaar verkeer”, sluit hij af. “Met de uitvoering van dit project zullen gps-toestellen het vrachtverkeer naar de commerciële zone in de Rekkemstraat via de Dronckaert en de Moeskroenstraat loodsen. Daarnaast moeten we streven naar 0 slachtoffers in het verkeer.”

Hoewel het plan werd goedgekeurd was er van unanimiteit geen sprake. Groen hekelde het feit dat beslissingen werden genomen zonder die eerst voldoende af te toetsen bij de bewoners. “Het project lijkt erg hard op de proefopstelling die ze hier een lange tijd hebben laten lopen”, klinkt het bij een ondernemer. “Dat werd toen bedolven onder de kritiek. Het project haalt het verkeer volledig weg uit het centrum, wat nefast is voor de handel. Met die opmerkingen werd dus niets gedaan. We zullen ons blijven verzetten.” (CL)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.