Het Centrum Inclusieve Kinderopvang werkt vanuit de Brugse welzijnsvereniging De Blauwe Lelie. Het Centrum zet zich in om elk kind, tot de leeftijd van 12 jaar, een plaats te geven in de kinderopvanginitiatieven in de regio. Dus ook kinderen met een specifieke zorgbehoefte.
...

Het Centrum Inclusieve Kinderopvang werkt vanuit de Brugse welzijnsvereniging De Blauwe Lelie. Het Centrum zet zich in om elk kind, tot de leeftijd van 12 jaar, een plaats te geven in de kinderopvanginitiatieven in de regio. Dus ook kinderen met een specifieke zorgbehoefte.Daarom stapt het CIK, samen met de ouders, opvanglocaties en sleutelspelers in de hulpverlening, in een traject om inclusieve opvang mogelijk te maken. Met de gloednieuwe site www.cikbrugge.be wil het centrum dit voornemen in de kijker plaatsen."Sommige kinderen hebben fysieke, medische of psychosociale problemen. Wij streven ernaar om ook die kinderen samen met andere kinderen de dag te laten doorbrengen", verduidelijkt inclusiecoach Arlette Mattheeuws het initiatief."Onze nieuwe website biedt alle mogelijke informatie over wat het CIK, in samenwerking met ondersteunende partners, kan betekenen voor ouders en hun kind met specifieke zorgbehoefte", aldus Arlette. "Je vindt er een overzicht van alle peutertuinen, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvangplaatsen en onthaalouders in onze regio. Een belangrijke doelstelling voor het CIK is immers dat ook ouders van een kind dat extra zorg nodig heeft, in hun eigen omgeving terechtkunnen", klinkt het."Maar wij wilden graag ook een website met een aantrekkelijke opbouw, met een handvol filmpjes met pakkende en boeiende getuigenissen van ouders, kinderen, vrijwilligers en medewerkers van kinderopvangplaatsen!"Arlette Mattheeuws is, samen met haar team, de brugfiguur tussen ouders, opvang en het hele hulpverleningslandschap. Zij staat dan ook graag alle initiatieven van kinderopvang bij die vragen hebben of tips kunnen gebruiken over een degelijke inclusieve aanpak.CIK biedt ondersteuning daarover in de zorgregio Brugge, Zedelgem, Oostkamp, Jabbeke, Beernem, Oedelem en Damme.(PM)