Centrum Ambulante Drugzorg neemt intrek in een nieuwe vestiging in Roeselare

De nieuwe vestiging werd officieel geopend. Op de foto zien we v.l.n.r. Jan Theuwen, Hannelore Sanders, Michèle Hostekint, burgemeester Kris Declercq en Bart Wenes. © Stefaan Beel
Koen Kerkaert
Koen Kerkaert Medewerker KW

Het centrum Ambulante Drugzorg Roeselare (ADR) nam onlangs haar intrek in de Hugo Verrieststraat. De nieuwe vestiging en de aanverwante projecten werden deze week officieel voorgesteld.

Drug Expertise Team, Medisch-Sociale Opvang, Ambulante Begeleiding en Behandeling, Kompas Crisishulp aan Huis en DoDo Roeselare huizen sinds kort allemaal onder één dak.

“Heel wat mensen krijgen in hun directe omgeving wel eens te maken met druggebruik”, aldus Jan Theuwen, directeur vzw Kompas. “Dit brengt heel wat zorgen met zich mee. Gepaste hulp vinden is niet altijd eenvoudig. Daarom kan iedereen met een vraag rond druggebruik terecht bij ADR.”

“Het feit dat alles nu gecentraliseerd is, zal de hulp aan mensen die met deze problematiek geconfronteerd worden, efficiënter maken. Het is zowel voor de gebruiker als de hulpverlening een voordeel. Vroeger hing er een taboesfeer rond alles wat druggerelateerd was. Nu zoeken de mensen vlugger hulp. Deze ruimte hadden we echt wel nodig. Momenteel werken hier acht mensen fulltime, inclusief arts.”

Ambulante begeleiding

“Drugs hebben niet alleen een impact op je lichamelijke gezondheid, maar ook financieel én mentaal zijn de gevolgen vaak niet te overzien. Op dit moment worden ruim driehonderd mensen door ons begeleid. Ze komen toe in onze gespreksruimte waar een eerste inschatting wordt gemaakt. Daarna volgen ze een traject dat perfect aansluit bij hun hulpvraag.”

Op dit moment worden ruim driehonderd mensen door ons begeleid

Wanneer er sprake is van illegaal druggebruik kan je aankloppen bij het Drugs Expertise Team. Daarnaast is voor veel mensen met middelengebruik een ambulante begeleiding of behandeling aangewezen. Het multidisciplinair team van de Ambulante Begeleiding biedt diverse modules op maat aan voor mensen bij wie het gebruik van illegale drugs een probleem of verslaving is geworden. Er wordt gewerkt met individuele gesprekken op afspraak.”

Sommigen hebben meer nood aan laagdrempelige en vrijblijvende modules. Voor hen is er de werking Medisch Sociale Opvang Kompas, die werkt met vrije inloopmomenten.

Project DoDo

“Binnen onze samenwerkingsovereenkomst worden er ook middelen vrijgemaakt voor het project DoDo. Hierbij wordt ondersteuning geboden aan ouders met een drugproblematiek. Zij willen vaak het beste voor hun kind, maar botsen regelmatig op vooroordelen en missen hierdoor de nodige steun en gepaste zorg. Ook onze mobiele werking, gericht op minderjarigen en hun ouders, is hier gehuisvest. Kompas Aan Huis is een crisisdienst die langsgaat bij gezinnen waar sprake of vermoeden is van druggebruik bij de minderjarige.”

Samenwerking

“Voor gebruikers en hun omgeving is dit helemaal geen eenvoudige strijd”, zegt schepen van Gezondheidsbeleid Michèle Hostekint. “Deze ideale locatie in het centrum van onze stad is een laagdrempelige manier om antwoord te bieden op heel wat vragen. Om de werking te ondersteunen ontvangt vzw Kompas van Stad Roeselare jaarlijks 80.000 euro.”

Ambulante drugzorg is een samenwerkingsverband tussen vzw Kompas, CGG Largo vzw, CAW Midden West-Vlaanderen en Stad Roeselare en vind je in de Hugo Verrieststraat 4 in Roeselare.

Meer info via 0473 53 57 98 of surf naar www.vzwkompas.be.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.