CD&V krijgt geen steun rond coronavoorstellen

© JCR
Carl Bruneel

De Stadense gemeenteraad kwam digitaal bijeen. Oppositiepartij CD& V liet twee punten aan de agenda toevoegen.

In een eerste punt werd gevraagd om zowel de personenbelasting als de opcentiemen voor dit jaar te verlagen en zo de koopkracht te verhogen en om KMO’s en landbouwbedrijven met grote bedrijfsoppervlakten wat ademruimte te geven. Een tweede voorstel was het aanmaken van een Stadense aankoopbon om de lokale kleinhandel een duwtje in de rug te geven. Beide voorstellen vonden evenwel onvoldoende steun.

“Met de lokale aankoopbon willen we lokaal kopen en de lokale kleinhandel een hart onder de riem steken”, verduidelijkt Ludwig Willaert (CD&V). “We willen de inwoners ook aanmoedigen aankopen in eigen gemeente te doen. We stellen voor dat elke inwoner recht heeft op de aankoop van de Stadense aankoopbon. De inwoner betaalt hiervoor 40 euro aan de gemeente en krijgt daarvoor een aankoopbon ter waarde van 50 euro te besteden in een Stadense kleinhandel. De bon kan gebruikt worden tot 15 januari 2021. De gemeente staat in voor een snelle inruilbetaling aan de lokale handelaars.”

Doel voorbij schieten

“We zijn niet tegen het voorstel, maar zijn ook niet enthousiast”, antwoordde burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open VLD). “We stellen voor om het punt te verdagen en het eerst voor te leggen aan de ondernemersraad. We zouden liever wachten tot de crisis helemaal opgeklaard is. Als we de bon nu uitgeven en die wordt enkel maar besteed in handelszaken die open mogen zijn, dan schieten we ons doel voorbij. Ik stel voor om de bon pas in te voeren als er een duidelijk overzicht is en als duidelijk is wat de financiële impact is. De aankoop van mondmaskers kostte ons al 100.000 euro, een extra honorering voor ons zorgpersoneel wordt geraamd op 50 tot 75.000 euro. Daarbij zou nog eens 115.000 euro voor de waardebons komen, dat is toch wel een serieus bedrag.”

Ludwig Willaert weigerde het punt te laten verdagen. “Voorleggen aan de ondernemersraad hoeft niet”, aldus het raadslid. “Iedereen binnen de raad zal volmondig ja zeggen op het voorstel. Dit is echt dringend. Het water staat veel handelaars aan de lippen.”

Bart Coopman (WESTAON) pleitte ervoor om gerichte inspanningen te doen. “Er zijn zowel handelaars als particulieren die het lastig hebben, maar er zijn er ook die het niet lastig hebben”, aldus Bart Coopman. “Er moeten gerichte inspanningen gebeuren. Het voorstel van CD&V is constructief, maar we lopen het risico dat we degenen die het echt nodig hebben niet zullen bereiken.”

1 miljoen euro minder inkomsten

Het voorstel kreeg uiteindelijk enkel steun van CD&V en N-VA. De Open VLD-meerderheid stemde tegen, WESTAON onthield zich.

CD&V stelde ook voor om de onroerende voorheffing op de opcentiemen voor 2020 te verlagen van 1.150 naar 1.000 opcentiemen en om de personenbelasting voor 2020 te verlagen van 8 naar 7 procent. “Als je alles optelt, dan betekent dit een minderinkomst van meer dan 1 miljoen euro”, stelt burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open VLD). “Bovendien mogen we de belastingtarieven van de hogere overheid niet meer wijzigen. Het is overigens de taak van de federale overheid om maatregelen te nemen naar bedrijven toe.”

Enkel CD&V keurde het voorstel tot belastingverlaging goed. Open VLD stemde tegen, N-VA en WESTAON onthielden zich bij de stemming.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.