De partij van fractieleider Bercy Slegers diende vier amendementen in en die werden allemaal goedgekeurd. CD&V had een powerpointvoorstelling klaar om hun visie over het meerjarenplan te tonen, meteen een primeur tijdens de gemeenteraad.
...

De partij van fractieleider Bercy Slegers diende vier amendementen in en die werden allemaal goedgekeurd. CD&V had een powerpointvoorstelling klaar om hun visie over het meerjarenplan te tonen, meteen een primeur tijdens de gemeenteraad. Bedoeling van CD&V was om te discussiëren op strategisch niveau, met beelden en met een analyse van de cijfers. "Een uitgestoken hand naar het bestuur", zo begon de presentatie. "Onze inbreng en voorstellen zien we graag in het meerjarenplan verwerkt", aldus Bercy Slegers. "Zo kunnen we er 'samen' werk van maken."CD&V diende vier amendementen in, zoals het toevoegen van een vierde prioritaire doelstelling: 'Verenigingen en buurten als bron voor een bruisende stad'.De partij pleit ook voor een subsidie voor culturele verenigingen, waar de cultuurraad dan een reglement voor moet opmaken. Een ander voorstel is het invoeren van buurtcheques en hiervoor een subsidiepot van 50.000 euro te voorzien. "We zien dat als een subsidie voor verbindende buurten", aldus Bercy Slegers. "Dat zijn initiatieven van verenigingen of burgers uit buurten die werken aan ontmoeting in de buurt."Het indienen van de amendementen leidde tot een schorsing van de zitting. "We waren vooraf niet op de hoogte van de inhoud van de amendementen", aldus burgemeester Youro Casier (SP.A). De twee meerderheidspartijen trokken zich voor overleg terug, om dan de voorstellen goed te keuren.De andere oppositiepartij N-VA onthield zich tijdens de goedkeuring van het meerjarenplan. "We hebben hier een schepencollege van lopende zaken", aldus fractieleider Belinda Beauprez. "Veel investeringen zijn opgestart in de vorige legislatuur. Er zijn ook veel onduidelijkheden in het meerjarenplan, zoals de bouw van een brandweerkazerne en de heraanleg van de stationsomgeving. Er is een groot pakket aan investeringen voorzien. Ik twijfel aan de haalbaarheid." (EDB)