Donderdag maakten Kind & Gezin en de stad Kortrijk de kinderarmoedecijfers bekend. In Kortrijk daalde het aantal kinderen dat opgroeit in (kans)armoede licht (18,6 naar 18,2 procent), maar volgens CD&V 4.0 ligt het cijfer nog altijd te hoog.
...

Donderdag maakten Kind & Gezin en de stad Kortrijk de kinderarmoedecijfers bekend. In Kortrijk daalde het aantal kinderen dat opgroeit in (kans)armoede licht (18,6 naar 18,2 procent), maar volgens CD&V 4.0 ligt het cijfer nog altijd te hoog. "Alarmerend hoog", vindt Mia Cattebeke. Zij is lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst in Kortrijk. "Schepen Philippe De Coene passeerde gisteren (donderdag, red.) nog maar eens in de pers. Helaas neemt het beleid de kinderen in armoede niet serieus.""Wij horen al jaren dat een meetsysteem zal worden opgezet om de evolutie van (kinder)armoede in de stad effectief te kunnen volgen en de juiste maatregelen te kunnen nemen. De eerste beloftes dateren uit 2015, later werd dat 2016 en uiteindelijk 2018. Tot op vandaag blijft dat echter dode letter", klinkt het bij CD&V. Nochtans gaf schepen Philippe De Coene (SP.A) donderdag meer uitleg over het experimentele Mission-project: "Dat project bekijkt meer dan 100 gezinnen en maakt het mogelijk om een gerichte aanpak per gezin uit te werken", klonk het. "Ons nieuw armoedebestrijdingsplan zal rekening houden met de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. De maatregelen die we willen ontwikkelen, spelen in op problemen die ouders én kinderen in armoede elke dag ondervinden. Denk daarbij aan gebrek aan gezonde voeding, behoorlijke kledij en schoenen, niet-deelname aan schoolse activiteiten, nooit uitgenodigd worden om te spelen." Eind dit jaar moeten de eerste resultaten van dat Mission-project bekend zijn en zal blijken of die lokale aanpak vooruitgang biedt voor gezinnen en kinderen in armoedeCD&V is en blijft echter uiterst kritisch voor het Kortrijkse armoedebeleid. "Intussen blijft schepen De Coene goochelen met cijfers. Zes jaar geleden, in 2013 plaatste de kersverse schepen een banner op het belfort met de boodschap: '11.227 mensen in Kortrijk leven in armoede'. Hij gaf later zelf toe dat deze cijfers geen correcte weergave van de werkelijkheid waren, en waren gebaseerd op verkeerde veronderstellingen", stelt Mia Cattebeke. "Hetzelfde wist hij te zeggen over de stijgende Kortrijkse armoedecijfers van Kind & Gezin over de voorbije jaren. Net nu komt hij terug op zijn mening en zijn de cijfers van Kind & Gezin toch correct. Kwatongen zouden kunnen beweren dat het is omdat ze een licht dalende lijn tonen." Evenwel blijft voor CD&V 4.0 de echte armoedebestrijding in Kortrijk ondermaats. De oppositiepartij roept dan ook op tot meer actie in het belang van de kansarmen en minder profilering naar buiten toe.Schepen van Sociale Vooruitgang en Armoedebestrijding Philippe De Coene (SP.A) reageert verbaasd op de persoonlijke aanval van CD&V Kortrijk. "Ik heb altijd gezegd dat je de cijfers van Kind & Gezin los moet zien van de lokale aanpak. Dat zegt Kind & Gezin trouwens zelf ook. Mocht CD&V de moeite gedaan hebben om zich te informeren en de rapporten van Kind & Gezin te lezen, zouden ze dat ook weten. Om de Kansarmoede-index te bepalen, gebruiken zij heel wat indicatoren waar je als stad of gemeente weinig of geen impact op hebt. Denk maar aan het inkomen of de gezondheidstoestand van de ouders. De cijfers van Kind & Gezin kunnen ons echter wel helpen om concrete stappen te zetten en te kijken om welke gezinnen het gaat, waar de (kans)armoede zich situeert. Wij scoren als Kortrijk zijnde trouwens vrij goed, zeker in vergelijking met andere (centrum)steden. Als een van de weinige steden in Vlaanderen, is er bij ons een daling. Maakt de Kortrijkse CD&V dat verwijt dan ook richting besturen waar haar partij wél mee aan de knoppen zit en de cijfers minder goed ogen?"Daarnaast wijst schepen De Coene ook op een foute chronologie in de argumenten van de oppositie. "Hoe zou ik in 2015 resultaten van de het lokale project, het zogenaamde Mission-project dat we samen met armoede-expert Wim Van Lancker in Kortrijk uitwerken, kunnen aankondigen als de metingen pas in 2016 en 2017 begonnen? Die bewering van CD&V houdt weinig steek. Men verwijt mij ook een persoonlijke profileringsdrang. Mocht dat het geval zijn, dan had ik uitgebreid gecommuniceerd over een recent Europees congres in Milaan. Daar werd het Kortrijkse beleid uitgebreid bejubeld, door internationale actoren, experts en besturen."