In de nacht van zaterdag 10 op zondag 11 oktober ontstond een hevige brand bij de firma Belcroom. Van giftige stoffen in de lucht bleek uiteindelijk geen sprake, maar met de waterlopen en het water in de riolering was er wel een probleem. Het bluswater was immers in contac...

In de nacht van zaterdag 10 op zondag 11 oktober ontstond een hevige brand bij de firma Belcroom. Van giftige stoffen in de lucht bleek uiteindelijk geen sprake, maar met de waterlopen en het water in de riolering was er wel een probleem. Het bluswater was immers in contact gekomen met de chemische stoffen binnen het bedrijf.Onmiddellijk werd het bluswater zo veel mogelijk opgevangen, maar een deel kon toch weglopen naar het oppervlaktewater en de rioleringen. Van daaruit kwam het vervuilde bluswater ook in de Mandel en de Leie terecht. Daarom voerde gouverneur Carl Decaluwé van Sint-Baafs-Vijve tot de Oost-Vlaamse grens een captatieverbod in.Ondertussen werd een uitgebreid onderzoek gevoerd om de waterkwaliteit in kaart te brengen. Daaruit blijkt dat de gemeten waarden in het water en in het slib gunstig evolueren. De concentraties van de chemische stoffen in de Mandel en de Leie zijn tot onder de norm gedaald en zullen volgens de experten van de Vlaamse Milieumaatschappij blijven afnemen. De brand en de bluswerken hebben ook geen impact gehad op de kwaliteit van de waterbodem van beide rivieren. Dinsdag werd dan ook beslist om het captatieverbod op de Mandel en de Leie op te heffen. Burgers die nog vragen hebben over de brand bij Belcroom kunnen terecht op het gratis nummer van de stad Roeselare, 1788, of kunnen mailen naar 1788@roeselare.be.