In de vroege ochtend van zondag 11 oktober vond er bij Belcroom een zware brand plaats. Het bedrijf werd tot as herleid en de zware metalen die er gebruikt werden, zorgden voor flink wat waterverontreiniging in De Mandel en milieuproblemen voor de omgeving.
...

In de vroege ochtend van zondag 11 oktober vond er bij Belcroom een zware brand plaats. Het bedrijf werd tot as herleid en de zware metalen die er gebruikt werden, zorgden voor flink wat waterverontreiniging in De Mandel en milieuproblemen voor de omgeving.Nog diezelfde dag werd beslist om het provinciaal rampenplan af te kondigen. Dat was nodig om de vervuiling van de waterlopen Mandel en Leie verder op te volgen en de nodige provinciale maatregelen te nemen, waaronder een captatieverbod.Nu raakt de situatie ter plaatse steeds meer onder controle; de externe uitstroom uit het bedrijf is gestopt, de saneringsplannen zijn concreet en de stalen van de vervuilde waterlopen en bodem binnen de perimeter worden nauwgezet opgevolgd. Die evolueren trouwens gunstig.Een provinciale fase is daarom niet langer nodig, oordeelt gouverneur Carl Decaluwé. De leiding valt opnieuw onder Roeselaars burgemeester Kris Declercq (CD&V), die de situatie met de vertegenwoordigers van de hulpdiensten verder opvolgt."Er worden nog dagelijks stalen van de betrokken waterlopen genomen en die gaan de goeie richting uit", klinkt het. "De metaalwaarden in de waterlopen dalen, al wachten we wel nog de resultaten van de staalnames van het slib op de bodem van de Mandel af. Zolang die niet bekend zijn, blijft het captatieverbod van kracht."Ook de bodemstalen in de perimeter worden nauwgezet opgevolgd. Bewoners moeten de toekomstige richtlijnen van het gemeentelijke crisiscentrum opvolgen. Tot dan mag men in die perimeter nog steeds geen regenwater gebruiken, behalve voor het spoelen van het toilet, en is gebruik van groenten en fruit uit de eigen tuin verboden.