Sinds maandag 25 mei geldt een captatieverbod voor de onbevaarbare waterlopen in het IJzerbekken. Dankzij enkele technische ...

Sinds maandag 25 mei geldt een captatieverbod voor de onbevaarbare waterlopen in het IJzerbekken. Dankzij enkele technische ingrepen en de aanvaardbare waterkwaliteit kreeg het IJzerbekken ondertusen bijkomende bevoorrading via het Kanaal Plassendale-Nieuwpoort. Sinds woensdag is een verstandige waterinname op aangeduide locaties mogelijk. De polderbesturen bepalen deze locaties en houden er strikt toezicht.Het captatieverbod blijft van kracht voor de ecologisch kwetsbare waterlopen in West-Vlaanderen De kaart op de foto geeft een overzicht van de stroomgebieden waar het captatieverbood van toepassing is en blijft.