Initiatieven van de oprichting van een biljartclub tot een dartsvereniging hebben wellicht niet het verhoopte succes gekregen. Daardoet moeten de uitbaters er na een half jaar noodgedwongen een eind aan maken en moeten ze de boeken neerleggen bij de rechtbank van koophandel in Ieper. Advocaat Bruno De Rynck werd aangesteld als curator.

(ZB)