Slaagt het Cactusfestival er deze zomer in de ecologische voetafdruk van de festivalgangers te verkleinen? Vanaf volgend jaar verplicht de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij festivalorganisatoren immers tot strengere maatregelen. Wij gingen na wat Cactus Muziekcentrum, dat in het verleden de 'groene vent'-award van OVAM kreeg, nu al doet.
...

Slaagt het Cactusfestival er deze zomer in de ecologische voetafdruk van de festivalgangers te verkleinen? Vanaf volgend jaar verplicht de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij festivalorganisatoren immers tot strengere maatregelen. Wij gingen na wat Cactus Muziekcentrum, dat in het verleden de 'groene vent'-award van OVAM kreeg, nu al doet.Nieuw is alvast dat het festival de strijd aangaat met sigarettenpeuken. Die oprapen is immers de meest vervelende klus voor de vele vrijwilligers. Daarom plaatst het festival dit jaar voor het eerst een aantal peukenpalen. Daarnaast worden in samenwerking met de stad 1.500 peukentasjes uitgedeeld."Al van in de begindagen hechten wij een groot belang aan ecologie", stelt Patrick Keersebilck, directeur van Cactus Muziekcentrum. "Dat thema staat in al onze voorbereidende vergaderingen hoog op de agenda, de 75 deelverantwoordelijken van onze 650 vrijwilligers worden in die zin goed gebrieft. Al jaren wordt het afval selectief opgehaald: we sorteren drankbekers, karton, PMD, vetten en restafval. We hebben enkele jaren geleden bewust gekozen voor het werken met biodegradeerbare bekers, die gemaakt zijn van maïs. Door te werken met statiegeld (5 eurocent) slagen we erin om 95 procent van alle drankbekers op te halen en in te zamelen. Na het festival worden die opgehaald door een firma die ze verder gewerkt tot andere gebruiksvoorwerpen." Het festival werkt op vandaag dus nog niet met herbruikbare bekers. "Vanaf 2020 wordt dit een verplichting, tenzij organistoren de garantie kunnen bieden dat de wegwerpbekers voor 95 procent opgehaald worden, wat voor ons niet meteen een probleem is", maakt Patrick Keersebilck zich sterk. "Kom na ons festival naar het Minnewaterpark en je zult zelf kunnen zien dat er erg weinig drankbekers in het park liggen. Toch zullen we na de zomer onze afvalverwerking evalueren en eventueel bijsturen. De keuze voor een systeem met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk in combinatie met praktische werkbaarheid is het uitgangspunt."Hoe zwaar de gemiddelde ecologische voetafdruk van de bezoeker van het Cactusfestival is, heeft Patrick Keersebilck nog niet laten berekenen. Dat is ook onbegonnen werk. Maar hij wijst erop dat de locatie van het Cactusfestival in het Minnewater op ecologisch vlak in zekere zin een meevaller is. "Het trein- en busstation is vlakbij, heel wat festivalgangers komen met het openbaar vervoer, waar we promotioneel ook sterk op inzetten. Voor wie met de fiets komt, wordt een uitgebreide fietsparking voorzien aan de ingang van het park. Het feit dat er geen nachttreinen vanuit Brugge vertrekken blijft een probleem. De helft van ons publiek komt van buiten West-Vlaanderen. Daarom zijn we vorig jaar een nachtbusdienst naar Gent gestart. Met succes, de bus met 60 zitjes was dagelijks uitverkocht. Bijgevolg herhalen we dat experiment deze zomer."Maar het festival heeft nog troeven op ecologisch vlak. Aankopen gebeuren zo veel mogelijk bij lokale leveranciers volgens het korte-ketenprincipe. In de eigen festivalkeuken wordt gekookt met biogroenten, maaltijden worden er geserveerd in echt servies. Voor externe standhouders is er een milieucharter, dat onder meer plastics en aluminiumfolie verbiedt. Daarnaast biedt ook de locatie een pak voordelen. "In het Minnewaterpark maken we ook zo veel mogelijk gebruik van de bestaande infrastructuur. Dankzij het elektriciteitsnet in het park moeten we slechts twee generatoren huren. Het artiestendorp bevindt zich in SNT en in de stedelijke Academie, waardoor we hiervoor geen extra faciliteiten moeten laten aanvoeren. Er zijn vaste publiekstoiletten op het Bargeplein, die we aanvullen met mobiele watergespoelde wc's. Die worden gespoeld met reiewater en het afvalwater wordt nadien in citernes afgevoerd voor verdere verwerking"Ook bij de opbouw van het festival wordt zo veel mogelijk gewerkt met herbruikbare materialen. "Daarom huren we een opslagplaats niet ver van het Minnewaterpark, waarin we na afloop van iedere editie zoveel mogelijk materiaal voor hergebruik stockeren", zegt Patrick Keersebilck. "Ecologie is voor ons een permanent aandachtspunt. We stellen vast dat dit op vandaag ook bij de meeste collega's meer dan vroeger op de agenda staat. Naar de toekomst moet dit dan ook een meer prominente plaats krijgen op de agenda van de festivalfederatie. Uiteraard vormen al die milieumaatregelen een meerkost voor de organisatoren. De watergespoelde toiletten, met bijhorende afvalverwerking bijvoorbeeld, kosten dubbel zoveel als gewone wc's. Gelukkig zie je na het festival op onze camping geen apocalyptische taferelen, met achtergelaten wegwerptentjes en tonnen afval. In die zin hebben we aan KSA Sint-Trudo van Assebroek, die de camping uitbaat, een goede partner."