In de Stadsmonitor 2014, een grootschalig onderzoek naar de centrumsteden, scoort Oostende laag voor wat sociale integratie betreft. Er is wel vertrouwen in de bestaande dienstverlening, maar veel minder in de medemens. Het Sociaal Huis wou investeren in het verbinden van burgers onderling en diensten. Vandaar het project buurthulp, dat kadert in het Vlaamse project Zorgproeftuinen, waarvoor in onze provincie Brugge en Oostende werden geselecteerd.
...