Buurtbewoonster Koekelaarse Moerestraat vreest extra verkeersdruk door Da Vincisite

Redactie KW

De gemeenteraad keurde vorige maand het ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de site Da Vinci goed. Het gemeentebestuur plant er 64 nieuwe woningen op een niet langer gebruikt deel van het Da Vinci Atheneum. De verkaveling zal ontsloten worden langs de Moerestraat. Buurtbewoonster Isabelle Terwagne vreest dat de straat daardoor nog meer verkeersdruk te verwerken krijgt.

“Ik ben niet tegen het project op de Da Vincisite”, legt Isabelle Terwagne uit. “Mijn grootste bekommernis is dat de verkeersdruk in de Moerestraat nog zal toenemen door de ontsluiting van de verkaveling op de weg. Nu al krijgt de Moerestraat veel zwaar verkeer te verwerken. De weg is ook niet breed genoeg waardoor vrachtwagens en tractoren op het voetpad rijden. Een gevaarlijke situatie, want in de straat passeren ook heel wat kinderen die naar school fietsen. Het moet toch mogelijk zijn om het vrachtverkeer te weren. Het is maar een kleine moeite om twee borden te plaatsen en het zwaar verkeer om te leiden. “

Ontsluiting Warandedreef alternatief

“Alle verkeer dat de verkaveling in- en uitrijdt zal dat langs de Moerestraat moeten doen. Er staan 64 woningen gepland. Dat betekent dat er al vlug meer dan 64 wagens bij zullen komen. Jonge gezinnen hebben immers bijna allemaal twee auto’s. Een alternatief zou een ontsluiting langs de Warandedreef aan de achterkant van het woonproject kunnen zijn.”

“In maart 2019 werd ook een verkeerstelling uitgevoerd in de straat. Omdat die niet correct gebeurde – de tellingen gebeurden niet over een hele dag – werd die na een klacht van mij overgedaan in september 2020. Omdat die meting in volle lockdown plaatsvond geeft die echter ook geen correct beeld.”

De Roepsteen

Isabelle zegt nooit op de hoogte gebracht te zijn van de plannen met de Da Vincisite. “In maart 2019 is er wel een vergadering geweest rond het voorstel van het ruimtelijk uitvoeringsplan”, aldus Isabelle. “Sindsdien heeft de buurt nooit nog een uitnodiging gekregen. Ik ben via via te weten gekomen wat de huidige plannen zijn. De plannen en de mogelijkheid tot bezwaar indienen werden enkel in het gemeentelijke infoblad gepubliceerd. Niet iedereen leest echter De Roepsteen.”

Volgens burgemeester Patrick Lansens (Vooruit) zal de ontsluiting van de verkaveling op de Moerestraat niet voor een significante stijging van de verkeersdrukte zorgen. “Uit een verkeerstelling blijkt dat de straat voor 58% verzadigd is”, stelt de burgemeester. “Met het wagenpark van de 64 nieuwe woningen stijgt dat percentage naar 61%. Door de verkaveling wordt ook geen extra zwaar verkeer gegenereerd. Een ontsluiting langs de Warandedreef kan niet omdat er achter de verkaveling een perceel grond ligt dat eigendom is van de scholengroep. Bovendien is het de bedoeling van een ontsluiting om zo vlug mogelijk op een hoofdstraat te raken en niet op een kleinere straat zoals de Warandeweg.”

Bezwaren

“Het omleiden van het zwaar verkeer uit de Moerestraat zou langs Ichtegem en de Ichtegemstraat moeten gebeuren. Daarvoor hebben we echter ook het akkoord van Ichtegem nodig. Een vraag die ik het Ichtegemse bestuur niet eens moet stellen omdat ik al vooraf het antwoord weet. Bovendien krijgen Ichtegem en de Ichtegemstraat dan alle zwaar verkeer te slikken terwijl dat verkeer nu verdeeld is over de Ichtegemstraat en de Moerestraat. Iedereen werd overigens via De Roepsteen geïnformeerd over de plannen rond de Da Vincisite. Het gemeentelijk infoblad wordt gratis verdeeld aan iedereen in de gemeente. In het blad staan alle belangrijke boodschappen”, aldus de burgemeester.

Het ruimtelijk uitvoeringsplan rond de Da Vincisite werd in december vorig jaar door de gemeenteraad voorlopig goedgekeurd. Sedert januari loopt een openbaar onderzoek van twee maanden. Tijdens die periode kunnen bezwaren, klachten en opmerkingen ingediend worden. Nadien volgt een advies door de GECORO, de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening, aan de gemeenteraad. Die beslist dan over de definitieve goedkeuring van het plan. Isabelle Terwagne zegt alvast een bezwaar te hebben ingediend. (Carl Bruneel)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier