"Voorafgaandelijk hebben wij (de medewerkers van het wijk- en ontmoetingscentrum Marke) bij de buurtbewoners aangebeld. Wij noemen dit drempelbezoeken met onder meer de vraag 'hoe men het stelt in deze periode van corona'. Wij schonken hen een kaars met de vraag om op de bewus...

"Voorafgaandelijk hebben wij (de medewerkers van het wijk- en ontmoetingscentrum Marke) bij de buurtbewoners aangebeld. Wij noemen dit drempelbezoeken met onder meer de vraag 'hoe men het stelt in deze periode van corona'. Wij schonken hen een kaars met de vraag om op de bewuste vrijdagavond de kaars te ontsteken en buiten aan hun gevel te plaatsen", verduidelijkt Nick Vansteenkiste, centrumleider van het OCMW.Wie wou, mocht ook meer verlichting plaatsen aan de woning om alles gezellig te maken. Met de actie wilden de medewerkers van het centrum polsen hoe de buurtbewoners het stellen maar ook warmte en gezelligheid brengen in de wijk. "We roepen ook op om oog te hebben voor de kwetsbare buurtbewoners en daarin verantwoordelijkheid op te nemen", verduidelijkt Nick.De drempelbezoeken werden door het team als positief ervaren. Meer dan 70% verlichtten hun woning die avond met kaarsen en bijna 30% hadden hun gevel extra feeëriek verlicht. "Dat is voor ons een succes. We hopen hiermee de wijk een opsteker gegeven te hebben in deze donkere periode en hopelijk zet het mensen aan zelf ook initiatieven te nemen", weet Nick nog te vertellen.Wie van de buurt of omgeving nog wil meedoen heeft geluk want in september en januari wordt de actie herhaald bij andere wijken. "We brengen de bewoners persoonlijk op de hoogte en dus verklappen we nog niet welke wijken."(TV/ foto GF)