Deze week hingen misnoegde bewoners van de Academiestraat het spandoek Help, ik ben in geen 25 jaar gewassen op aan de gevel van de Poortersloge. Initiatiefnemers zijn Lena Goeman, Lieven Van Eeghem en coiffeur Luc van La Coupe.
...