Alles draait rond een zone op de hoek van de Lijndraaiersstraat en de Zinnialaan waarvoor de stad een bouwvergunning verleende. De bouwgrond is tot op vandaag groen, maar de het privé-terrein is niet toegankelijk. De stad verleende een vergunning voor een flatgebouw van 11 etages met 35 appartementen.
...

Alles draait rond een zone op de hoek van de Lijndraaiersstraat en de Zinnialaan waarvoor de stad een bouwvergunning verleende. De bouwgrond is tot op vandaag groen, maar de het privé-terrein is niet toegankelijk. De stad verleende een vergunning voor een flatgebouw van 11 etages met 35 appartementen. Twee groepen buurtbewoners verweren zich. "We hebben pas in laatste instantie vernomen dat hier zou gebouwd worden. De stad had zelfs het aanplakbord verkeerd gehangen, waardoor we niet wisten over welk terrein het ging. Er was zelfs geen openbaar onderzoek en naar info was het zoeken. We zijn ons zicht kwijt, de beloofde groene long wordt volgebouwd, er zal hinder zijn van de werken en het verkeer zal toenemen", zegt buurtbewoner Roger Andries. Hij spreekt namens de gezinnen op de Bootsman-site, de nieuwe gebouwen naast het toekomstige politiebureau. En ze zijn met velen : 70 bewoners uit de Zinnialaan tekenden de petitie. Audrey Leemans, bewoonster van de Bootsman-site : "Toen we twee jaar geleden het appartement kochten is ons verteld dat we zouden wonen aan een groene long en met een open zone. Dat verdwijnt. We zitten al twee jaar in een werf van het nieuwe politiekantoor en krijgen dit er ook nog bij. We zijn echt boos". Er komt ook protest van de eigenaars van appartementen in de Melinda, het flatgebouw dat paalt aan de site waar straks een gebouw van 14 op 28 meter verrijst. Aan de Melinda hangen zwarte vlaggen als protest. Maar ook die inwoners laten van zich horen. Jozef De Rudder (Voorzitter raad van mede-eigenaars): "Wij hebben 58 handtekeningen en startten een procedure bij de provincie. Er is geen openbaar onderzoek gebeurd voor een gebouw van meer dan 20 meter, de hoogte overstijgt de schaal van het perceel, er zal windturbulentie zijn, meer schaduw op de kant van de zonneterrassen en het zicht op het Bosje is grotendeels weg. We kunnen er niet mee lachen." Het ongenoegen zit hoog. Een vrouw spreekt zelfs al om 'naar de Raad Van State' te trekken. Wellicht zal dat zijn na de uitspraak van de provincie en de raad voor vergunningsbetwistingen. Zowel de bewoners van de Bootsmansite als de eigenaars in de Melinda willen dat het gebouw er niet komt. En als er dan toch gebouwd wordt, dat het slechts 4 verdiepingen hoog is, zoals de flats op de Bootsmansite. De bouw verhinderen wordt niet eenvoudig zijn, want volgens het ruimtelijk plan is het wel degelijk bouw/woonzone.Hun protest weerklonk ook op het stadhuis waar ze maandagavond een petitie overhandigden. Schepen voor ruimtelijke ordening Kurt Claeys gaf duiding : "De bouwvergunning is unaniem goedgekeurd door het schepencollege. Iedereen bij het stadsbestuur staat er achter. Er was geen openbaar onderzoek omdat er geen uitzonderingen zijn op het ruimtelijk uitvoeringsplan. We doen eigenlijk maar een openbaar onderzoek als het gevraagde gebouw afwijkt van de voorschriften. Het vergunde gebouw zit perfect binnen de normen van wat op die site kan. Dat was ook zo bij de Sky Towers op de site van de vroegere hotelschool. Het was perfect binnen de contouren van het ruimtelijk plan. Ze komen met hun petitie en bezwaren wel bij ons, maar wij hebben nadat de afgeleverde bouwvergunning, hierin niets meer te beslissen. Maar het protest is wel groot en om iedereen te informeren plan ik begin augustus een informatievergadering voor de buurt." (efo/foto efo)