Enkele buurtbewoners van het eerste stuk van de Moubekestraat maken zich zorgen. "We hebben navraag gedaan bij de gemeente en Meubar heeft geen vergunning voor stapeling van grond in landbouwzone. Volgens de bevoegde diensten van de gemeente is een vergunning nodig, ook al is die stapeling van grond maar tijdelijk. En er is al zeker geen vergunning voor de beton die men gegoten heeft in landbouwzone. Het gaat hier dus niet alleen meer over een metershoge en -lange ophoging van aarde, maar ook over een strook van ongeveer 1.000 m² in pure beton. Daar werden trouwens ondertussen twee industriële persen op verankerd en er is verlichting geplaatst. Dat zi...

Enkele buurtbewoners van het eerste stuk van de Moubekestraat maken zich zorgen. "We hebben navraag gedaan bij de gemeente en Meubar heeft geen vergunning voor stapeling van grond in landbouwzone. Volgens de bevoegde diensten van de gemeente is een vergunning nodig, ook al is die stapeling van grond maar tijdelijk. En er is al zeker geen vergunning voor de beton die men gegoten heeft in landbouwzone. Het gaat hier dus niet alleen meer over een metershoge en -lange ophoging van aarde, maar ook over een strook van ongeveer 1.000 m² in pure beton. Daar werden trouwens ondertussen twee industriële persen op verankerd en er is verlichting geplaatst. Dat zijn toch geen voorlopige maatregelen meer?! We kunnen dus spreken over een ernstige en definitieve breuk op de vergunning. Wij besluiten daardoor dat Meubar ofwel opzettelijk verkeerde informatie heeft gegeven of informatie heeft achtergehouden of bewust inbreuk maakt op de bouwvergunning. Er kan dus met zekerheid gesteld worden dat Meubar zijn industriële activiteit uitbreidt buiten de industriezone. In de landbouwzone en in het waardevol agrarisch gebied van de Moubekevallei.""Die landbouwgrond is dan wel eigendom van Meubar, dat wil daarom niet zeggen dat men ermee mag doen wat men wil. Meubar verdedigt zich alsof het over een tijdelijke storting/opslag van die grond is. Als de verbouwing gedaan is, zou die aarden wand weggenomen worden. Maar waarom doet men al die moeite om alles mooi te nivelleren? Netjes op de hoogte van het industrieterrein waarop de Meubarsite staat? Dat zijn toch zotte kosten?! Er zit daar weken werk in.""Of we minder ongerust zouden zijn als die grond opgehoopt werd in lukrake bergen? Toch wel. Maar dat neemt nog niet weg dat ook dat niet mag in landbouwzone en waardevol agrarisch gebied. Het gaat trouwens over vervuilde grond met steenslag in. En die moet je verplicht laten kuisen. De bomen, die al jaren op die landbouwgrond staan, zitten trouwens ook in die opgehoogde grond verwerkt.""Wat wij spijtig vinden, is dat er niet opgetreden werd door de ambtenaar van Ruimtelijke Ordening van de gemeente die toezicht moet houden op de bouwvergunning. De desbetreffende ambtenaar kon de werken stilleggen, maar heeft dat niet gedaan. Waarom dat niet is gebeurd, is voor ons een groot raadsel."Toch willen de buurtbewoners niet gezegd hebben dat de gemeente niets doet. "De gemeente luistert naar ons. Maar wij vermoeden dat ze ervaring hebben met Meubar en dat ze eigenlijk een beetje bang zijn van een klacht van Meubar tegen de gemeente", klinkt het voorts. "De gemeente heeft de zaak naar de milieusectie van politiezone Het Houtsche en naar het parket gestuurd, net zoals de buurtbewoners dat hebben gedaan. Het parket zal met andere woorden moeten ingrijpen."De buurtbewoners benadrukken dat dit ernstige feiten zijn. "Het gaat niet over geluidsoverlast - al is die er ook, zelfs 's nachts - maar over een ernstige bouwovertreding. Bovendien komt de Meubarsite door die onwettelijke én hoge uitbreiding ook dichter bij de huizen. Hierdoor verliezen heel wat bewoners hun zicht volledig."We vroegen, maar kregen geen reactie van zaakvoerder Steven Verraes. Burgemeester Annick Vermeulen reageert wel: "De zaak wordt juridisch correct aangepakt en wij staan met beide partijen in contact."