Buurtbewoners Lange Munte maken zich zorgen: “Meer verkeer, minder groen”

Buurtbewoners in de omgeving van de Frascatilaan op de Lange Munte trekken aan de alarmbel. Begin dit jaar keurde de gemeenteraad het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor hun buurt goed. In dat plan is ruimte voor handelszaken met daarboven een woning en een nieuw breed fietspad. De bewoners vrezen voor extra verkeersdrukte en het verdwijnen van groen.

Enkele buurtbewoners met v.l.n.r. Carol Leleu, Mia Illiano, Marc Van Damme, Johny Coucke, Gudrun Sinnesael, Luc Labeeuw, Katrien Verhellen, Patrick Pereira en Jan D’Hondt. © TVK

Het RUP voor de Lange Munte werd al goedgekeurd in de gemeenteraad van februari. Het bevat onder andere plannen van de sociale woonmaatschappij Wonen Regio Kortrijk om er een groot deel van de sociale woningen te vernieuwen. Ook het verouderde handels- en dienstencentrum rond het Langemunteplein krijgt een update. Het plein was ooit bedoeld als centrumplek voor de wijk, maar heeft die ambitie nooit helemaal kunnen waarmaken.

“Het ontwerpplan bevat inderdaad een paar positieve punten”, aldus bewoner Jan D’Hondt. “Maar om het bestaande handelscentrum aantrekkelijk te maken voor mogelijke investeerders stelt het stadsbestuur voor om het huidige concept van ‘wonen naast de zaak’ te wijzigen in ‘wonen boven de zaak’. De handelszaken zouden een hoogte mogen hebben van elf meter. Als buurtbewoners kunnen wij daar onmogelijk mee instemmen. Elke bijkomende bouwlaag zou dit landschappelijk zicht onherroepelijk vernietigen. Bovendien houden de voorliggende ontwerpvoorschriften totaal geen rekening met de bewoners van de nabijgelegen woningen. Aspecten als inkijk, verminderd zonnelicht en bijkomende verkeershinder worden in het ontwerp gewoon niet bekeken, net zoals de waardevermindering van onze woningen.”

Breed fietspad

De stad kondigde ook een nieuw fietspad aan, dat Evolis met het Kennedypark zou verbinden. Maar ook dat zien de bewoners niet meteen zitten. “Dat fietspad, waarvan het nut niet wordt aangetoond, zou minimum drie meter breed zijn en dwars door onze wijk worden aangelegd. Die aanleg gaat gepaard met het verdwijnen van groen en de aanleg van bijkomende niet doorlaatbare verharding”, klinkt het. “Tot slot is de mobiliteitsstudie waarop het ontwerp gebaseerd wordt, verouderd en niet volledig. Het zal dan ook niemand verwonderen als wij ons tegen het RUP blijven verzetten”, besluit Jan.

Het open karakter van de wijk zullen we blijven garanderen – Wout Maddens, schepen van Wonen

Schepen van Bouwen en Wonen Wout Maddens (Team Burgemeester) relativeert. “We moedigen buurtbewoners aan om hun stem te laten horen en zullen ook rekening met hen houden. De bedoeling van het stadsbestuur is om de wijk een centrumplek te geven die ze verdient en die voorzien is op de groei van Hoog-Kortrijk. Waar wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten en er voldoende voorzieningen zijn. We willen de wijk ook voorzien van meer verschillende woontypes, zodat zowel jong als oud er met plezier kunnen blijven wonen. De groene aanblik en het open karakter van de wijk zullen we blijven garanderen, ook met de wat hogere bebouwing”, belooft hij.

“Die bezorgdheden over groen zijn trouwens sowieso niet terecht”, vult schepen van Mobiliteit Axel Weydts (SP.A) nog aan. “Er zal uiteindelijk meer groen zijn en een fietspad is sowieso goed voor het milieu.” Wanneer de werken precies van start gaan, is nog niet duidelijk. “Maar dat is niet voor onmiddellijk”, aldus schepen Weydts.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.