https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Buurtbewoners halen slag thuis tegen windturbines in Torhout

Zij trokken met succes naar de Raad van State: van links naar rechts Diederick Maelfeyt, Agnes Lavens, Johnny Bossuyt en Filip Hillebrant. Verontschuldigd: Tom Gysels. © Johan Sabbe
Johan Sabbe

De kans dat energieproducent Elicio zijn twee voorziene windturbines net naast het bedrijventerrein aan de Roeselaarseweg in Torhout mag bouwen, is serieus geslonken. Vijf buurtbewoners, zo’n beetje de hoofdrolspelers van het actiecomité Ringaertvallei, hebben een belangrijke slag thuisgehaald. Zopas heeft de Raad van State namelijk de milieuvergunning vernietigd waartegen het vijftal beroep had aangetekend.

Eerder had de Raad voor Vergunningsbetwistingen als onafhankelijk Vlaams rechtscollege ook al de stedenbouwkundige vergunning voor de twee grote windmolens ongedaan gemaakt, eveneens na beroep door de bewoners. De vijf zijn Johnny Bossuyt uit de Bollestraat, Filip Hillebrant uit de Bollestraat, Diederick Maelfeyt uit de Sneppestraat, Agnes Lavens uit de Kwakkelstraat en haar zoon Tom Gysels uit de Sneppestraat.

788 bezwaren tegen milieuvergunning ingediend

De vernietigde milieuvergunning komt nu op het bord van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. Als zij het arrest van de Raad van State volgt, wat aannemelijk is, heeft de buurt zijn strijd tegen de windmolens gewonnen.

De aanvraag van Elicio uit Oostende om net voorbij de rand van het bedrijventerrein de twee turbines te bouwen, dateert nog uit de periode van vóór de omgevingsvergunningen. Toen dienden er afzonderlijk én een stedenbouwkundige én een milieuvergunning verkregen te worden.

Elicio vroeg de milieuvergunning eind 2016 aan. Dat leidde tot fel protest in de buurt, inclusief het ontstaan van het actiecomité Ringaertvallei. Tijdens het openbaar onderzoek van half januari tot half februari 2017 werden er liefst 788 bezwaren ingediend.

Nu de Raad van State de milieuvergunning vernietigd heeft, zijn de windmolens hopelijk definitief van de baan

“Onze argumenten van toen gelden nog altijd”, zegt Johnny Bossuyt. “De overlast van de twee turbines met een tiphoogte van 150 meter zou gigantisch zijn. Een van de twee molens zou op amper 268 meter van de dichtste woning staan en op maar een 50-tal meter van de spoorweg en de parallelle fietssnelweg. Met alle gevolgen van dien, zoals lawaaihinder, gevaar door ijsvorming op de rotorbladen en slagschaduw.”

Toch verleende het provinciebestuur op 29 juni 2017 de milieuvergunning. Prompt gingen de buurtbewoners in beroep bij de toenmalige Vlaamse minister van Omgeving Joke Schauvliege. Die legde Elicio weliswaar extra voorwaarden op, maar hield op 12 januari 2018 de milieuvergunning overeind. En dus stapten de vijf bewoners naar de Raad van State. Met succes, zoals nu blijkt.

Opmerkelijk: het stadsbestuur tekende samen met de buurt mee beroep aan tegen de stedenbouwkundige vergunning, maar niet tegen de milieuvergunning, want dat lag te delicaat met gemeenteraadslid Bart Naeyaert als gedeputeerde van Omgevingsvergunningen in het provinciebestuur.

Wiekoverdraai cruciaal in arrest Raad van State

In het arrest van 30 juni, waarin de Raad van State de door minister Schauvliege behouden milieuvergunning vernietigt, baseert het hoge rechtscollege zich niet op de mogelijke overlast voor de buurt, maar op puur juridische argumenten. Op het bedrijventerrein zijn er geen grote windturbines toegestaan en dus heeft Elicio ze voorzien in het agrarische gebied er net naast. Maar, aldus de Raad van State, de wiekoverdraai van een van de molens gebeurt boven een perceel dat als ‘bouwvrij’ bestemd is en zowel de rotor als de schoepen zijn een essentieel onderdeel van de turbine. Dus niet alleen de footprint van de mast.

Of anders gezegd: de plaats van een windturtbine valt niet te herleiden tot enkel de locatie waar de constructie de grond raakt. Door de overdraaiende wiek zou de molen zich bijgevolg in het bouwvrije agrarische gebied van het regionaal bedrijventerrein bevinden, wat niet toegestaan is.

“Hopelijk zijn de windmolens nu definitief van de baan”, aldus Diederick Maelfeyt. “We willen graag onze leefbare buurt behouden.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten