De aanvraag van Elicio, W-Kracht en Luminus zou normaal vrijdag behandeld worden op de provincieraad. Ze ging over de bouw van één windturbine op het grondgebied Zuienkerke, vlakbij de Vagevuurwijk, en twee in Brugge langs de N31, op bijna identiek dezelfde plaatsen waar bijna tien jaar geleden en in december 2018 ook al een aanvraag voor werd gedaan. Die aanvragen werden toen telkens geweigerd door de provincie. "De turbines in de nieuwe aanvraag waren nóg hoger: ze hadden een wiektiphoogte van 2...

De aanvraag van Elicio, W-Kracht en Luminus zou normaal vrijdag behandeld worden op de provincieraad. Ze ging over de bouw van één windturbine op het grondgebied Zuienkerke, vlakbij de Vagevuurwijk, en twee in Brugge langs de N31, op bijna identiek dezelfde plaatsen waar bijna tien jaar geleden en in december 2018 ook al een aanvraag voor werd gedaan. Die aanvragen werden toen telkens geweigerd door de provincie. "De turbines in de nieuwe aanvraag waren nóg hoger: ze hadden een wiektiphoogte van 236 meter en een rotorhoogte van maar liefst 166 meter. Dat is, op vier meter na, het dubbele van de bestaande windturbines aan B-Park waar sommige bewoners nu al hinder van ondervinden", zegt Frank Bonneure. De turbine in Zuienkerke zou bovendien op slechts 250 meter van de Vagevuurwijk komen, wat op hevig protest stuitte. Er werden honderden bezwaarschriften ingediend, en nu lijken de buurtbewoners voorlopig ook hun slag thuis te halen. Bonneure vernam het goede nieuws deze week via de dienst Vergunningen van de provincie. "Uiteraard zijn we blij dat dat we onze slag thuishalen, maar we moeten daar toch een belangrijke kanttekening bijplaatsen: als de aanvrager zelf zijn staart intrekt, moeten we dan niet tussen de regels lezen dat hij daar baat bij heeft?", oppert Bonneure. In juni oordeelde het Europese Hof van Justitie immers, na een klacht van een aantal omwonenden tegen een vergunning voor vijf windturbines langs de E40 in Nevele, dat de Vlaamse normen voor windturbines onwettig zijn. "En dus vermoeden we dat Elicio, W-Kracht en Luminus de nieuwe richtlijnen van Europa eerst verder willen afwachten. Dan komen ze er mits een paar kleine wijzigingen misschien toch nog mee weg", aldus Bonneure. Hoewel eerdere aanvragen door de provincie telkens nietig werden verklaard. "In de Vlaamse regelgeving zou daarom ook moeten worden opgenomen dat windmolenbouwers niet om de haverklap een aanvraag kunnen indienen voor dezelfde locatie. In dit geval ging het al om de derde aanvraag, dus dat is ook de reden waarom we achterdochtig blijven", klinkt het.Burgemeester Alain De Vlieghe sluit zich hierbij aan. "Al die bezwaarschriften verwerken: voor onze gemeente is dat ook een tijdrovende bezigheid. Eigenlijk zou de provincie met een duidelijk kader moeten komen waarin de voorwaarden voor windmolens worden vastgelegd. Daarin kunnen dan ook de mogelijke locaties vastgelegd worden waar er liefst geclusterd nog windturbines kunnen komen. Op heden bestaat daar geen enkele wetgeving rond."