Tegen de bouwvergunning die de stad Oostende op 7 juni afleverde voor de nieuwe woontoren, was uit twee hoeken protest gerezen. Enerzijds waren er de bewoners van de vlakbij gelegen residentie Melinda, die hun onbelemmerd uitzicht op 't Bosje dreigden te verliezen en aanzienlijke schaduwhinder zouden lijden door het nieuwe project. Ook een groep bewoners van het project-Bootsman, op de gronden van de voormalige kazernesite, lieten hun protest horen. Een 50-tal bewoners van de residentie Melinda dienden ook een beroep in bij de deputatie en halen nu hun slag thuis.
...