De bus met de eerste asielzoekers had in normale omstandigheden al op maandag 30 maart aan de poort van de kazernesite in Sijsele moeten staan. Bedoeling was om vanaf die dag stelselmatig op te bouwen naar een maximale bezetting van zo'n driehonderd asielzoekers om zo opvang te voorzien in het kader van de internationale migratiestroom. Door de uitbraak van het coronavirus in ons land en in het in voege treden van strikte maatregelen vond het stadsbestuur van Damme, daarin gevolgd door Fedasil (het federale agentschap voor asiel en migratie) en het Rode Kruis, het echter niet opportuun om die datum aan te houden. Eerst moest immers uitgeklaard worden hoe de komst van een grote groep asielzoekers kon gecombineerd worden met het opvolgen van de coronamaatregelen, vooral dan op het vlak van de 'social distancing'.
...

De bus met de eerste asielzoekers had in normale omstandigheden al op maandag 30 maart aan de poort van de kazernesite in Sijsele moeten staan. Bedoeling was om vanaf die dag stelselmatig op te bouwen naar een maximale bezetting van zo'n driehonderd asielzoekers om zo opvang te voorzien in het kader van de internationale migratiestroom. Door de uitbraak van het coronavirus in ons land en in het in voege treden van strikte maatregelen vond het stadsbestuur van Damme, daarin gevolgd door Fedasil (het federale agentschap voor asiel en migratie) en het Rode Kruis, het echter niet opportuun om die datum aan te houden. Eerst moest immers uitgeklaard worden hoe de komst van een grote groep asielzoekers kon gecombineerd worden met het opvolgen van de coronamaatregelen, vooral dan op het vlak van de 'social distancing'.Burgemeester Joachim Coens (CD&V+) ijverde er voor dat de komst van de asielzoekers zou uitgesteld worden tot de coronamaatregelen zouden ingetrokken of afgezwakt worden, maar daar wilde Fedasil niet op wachten. Op maandag 6 april verscheen de bus met de eerste vijftien asielzoekers aan de poort van de kazerne. Later in de week kwamen er nog dertig bij en zo verblijven er nu dus vijfenveertig personen.De komst van de asielzoekers in deze coronacrisis baart heel wat Sijselenaars zorgen, zo blijkt alvast op de sociale media. Door de herkomst van de asielzoekers, verspreid over heel de wereld, vrezen ze voor een verhoogd risico op besmettingen. Ine Tassignon - woordvoerster van het Rode Kruis, die instaat voor de praktische organisatie van het tijdelijke asielcentrum, liet verstaan dat er nauwlettend wordt toegezien op de 'social distancing'; ook bij het transport waarbij de asielzoekers per vijftien in grote autobussen naar de kazerne worden gebracht."De begeleiders leggen iedereen in het centrum persoonlijk uit wat het coronavirus precies is, wat de risico's zijn en welke maatregelen er moeten gerespecteerd worden. In de praktische organisatie van het leven in het centrum zullen we ook toezien op die verplichte afstand, bijvoorbeeld door de opstelling van tafels en stoelen. Uiteraard hechten we ook heel veel belang aan hygiëne in het sanitair." Burgemeester Coens beseft dat er nervositeit is bij de bevolking en wijst erop dat de asielzoekers in principe het centrum niet zullen verlaten. "Dat is enkel voor essentiële verplaatsingen toegelaten, dus in dit geval alleen voor zaken in verband met hun procedure en voor gezondheids- of professionele redenen. Om boodschappen te doen, hoeven ze niet naar buiten want in het centrum wordt een intern winkeltje opgericht. Ook belangrijk om mee te geven: zolang de coronamaatregelen lopen, zal het aantal asielzoekers erg beperkt blijven. We gaan zeker nog lang niet naar de volledige capaciteit."Toch zijn de oppositiepartijen in Damme er niet gerust in. "'Blijf in uw kot' horen we constant van Maggie De Block (minister van volksgezondheid, red.). En dan wordt er plots zo'n grote verhuis van asielzoekers georganiseerd in deze coronatijden", stelt Kelly Desutter, gemeenteraadslid van De Damse Belangen. "De buurtbewoners hebben dit overigens in de krant moeten vernemen. Er was eerder wel een infovergadering maar dat was nog voor het coronavirus uitbrak. Wij vinden het zeker niet verstandig en ik begrijp dat de buurtbewoners ongerust zijn." Daar sluit ook het andere gemeenteraadslid voor Damse Belangen, Caroline Debbaut zich bij aan. "Mijn eerdere bedenking over de aankoop van de kazerne komt uit. Stad Damme mag de site wel al gebruiken maar dan moeten ze er wel bijnemen dat het langdurig gebruikt wordt als asielcentrum." Ook de N-VA fractie is niet gelukkig met de ontwikkelingen. Terwijl al het personeel in de ziekenhuizen over hun grenzen moeten gaan om de epidemie in te dijken, zet men in de kazerne de poort wagenwijd open. Dit is schrijnend. Geen enkele van de noodzakelijke maatregelen zal daar kunnen gerespecteerd worden", zegt N-VA raadslid Jan Van Meirhaeghe. "De burgemeester is verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid in zijn stad. Hij zou dan ook zijn ambtelijke bevoegdheid moeten gebruiken om te verbieden dat de kazerne tijdens deze lockdownperiode gebruikt wordt", geeft N-VA gemeenteraadslid Jos Millecam nog mee. (PDV)