De woonzorgcampus Sint-Jozef in de Condédreef voldoet niet meer aan de hedendaagse normen. Daarom wil eigenaar OCMW Kortrijk de huidige gebouwen vervangen door een nieuwbouw. Eind november 2017 was het schetsontwerp al klaar en werd het ook voorgesteld aan de buurtbewoners. Maar die hadden een aantal opmerkingen.
...