Buurtbewoners bezorgd over verkoop oude rijkswachterssite en aanpalende groenzone

Redactie KW

Conform het opgemaakte en goedgekeurde Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan van 2017 gaat Stad Tielt de groenzone naast de voormalige rijkswachterssite in de Euromarktlaan en de Gross Geraulaan verkopen. Dat plan kan nu echter op weinig bijval van de omwonenden rekenen. Zij vrezen immers dat de groenzone, eens die in handen komt van een projectontwikkelaar, zal verdwijnen. Het punt stond op de agenda van de gemeenteraad, maar werd verdaagd.

In een open brief, die woensdag ook naar het stadsbestuur gestuurd werd, doen de bewoners van de Europawijk hun beklag. Dat de voormalige rijkswachterssite naast de groenzone verkocht wordt, daar hebben de omwonenden geen probleem mee “Die staat al lang te verloederen en mag zeker aangepakt worden”, stelt Carine Dejonckheere, die al 30 jaar in het wijkcomité zit.

Voor de groenzone ligt dat anders. De omwonenden vrezen immers dat ze zone zal verdwijnen eens ze in handen komt van een projectontwikkelaar. “Zeker omdat er dan zo goed als zeker een groot bouwproject in de plaats zal komen”, aldus Dejonckheere. “Wat doodzonde zou zijn. Zowel voor jong, als oud. Nu heb je op die groenzone een voetbalveldje en een bosje waarin de kinderen kunnen ravotten. Dat zou allemaal verdwijnen. En er zijn al zo weinig groenzones in Tielt.”

Groenzone behouden

Dejonckheere hoopt dan ook dat de stad alsnog vasthoudt aan het perceel rondom de rijkswachterssite. “Want wanneer enkel het perceel van de vroegere rijkswacht verkocht wordt, kan de groenzone in zijn huidige vorm behouden blijven. Begrijp ons niet verkeerd: we zijn niet tegen het stadsbestuur en het beleid an sich. We zijn gewoon bezorgd om de toekomst van de wijk en willen dat de groenzone gevrijwaard blijft.”

De inwoners van de wijk worden in hun bezorgdheden gesteund door de fractie Vooruit. “Wij vragen dat het agendapunt over de verkoop van het speelterrein van de agenda te halen’, stelt gemeenteraadslid Simon Bekaert. “Dit punt is immers op de gemeenteraad geagendeerd zonder het voor te leggen op de gemeenteraadscommissie infrastructuur. Ook de jeugdraad en de inwoners van de wijk werden hierin niet gekend.”

“Jaren 70 verkavelingsstijl op zijn slechtst”

“In de ontwerpbeslissing staat dat het volledige gebied verkocht wordt om te verkavelen, maar om te voldoen aan de wettelijke minimumnorm van minstens tien procent groen wordt enkel nog voorzien in een nutteloos doodlopend verloren stukje openbaar domein. Te klein om van enig nut te zijn en nauwelijks ontsloten. Er wordt gewoon een tweede nutteloze restperceeltje gecreëerd in de Europawijk, zoals er al een bestaat tussen de Europalaan en Brignoleslaan. Dit is jaren 70 verkavelingsstijl op zijn slechtst”, is Bekaert duidelijk.

Zijn vraag werd ook ingewilligd, want nadat ook de Tieltse jeugdraad zich vragen stelde omtrent de beschikbaarheid van voldoende speelruimte in de buurt, besloot het schepencollege het agendapunt rond te verkoop van het perceel te verdagen. (TM)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.