"We organiseren onze rommelmarkt al voor de vierde keer", weet Gezinsbondvoorzitter Lieven Top, We zijn met onze rommelmarkt eigenlijk gestart op vraag van de gemeente. Die vroeg ons of we niet iets konden organiseren ter gelegenheid van de kermis. Na rijp beraad binnen het bestuur viel de keuze op een rommelmarkt."
...