Buurt verzet zich tegen appartementsgebouw

Heel wat buurtbewoners zijn het beu dat ze niet geïnformeerd werden.©zenon bekaert beselare Zenon Bekaert
Heel wat buurtbewoners zijn het beu dat ze niet geïnformeerd werden.©zenon bekaert beselare Zenon Bekaert
Redactie KW

Buurtbewoners uit de Langemarkstraat protesteren tegen de komst van acht appartementen in de Langemarkstraat. Ze vrezen voor meer inkijk, geluids- en verkeershinder en het verlies van het uitzicht.

Projectontwikkelaar Dulon uit Gent vraagt een vergunning aan voor het bouwen van een meergezinswoning in de Langemarkstraat in Zonnebeke. Het gebouw met acht appartementen komt op de plaats waar nu de woning met huisnummer 63 staat, dat zal worden gesloopt. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 12 december.

Buurtbewoners dienen nu massaal bezwaarschriften in de hoop dat de gemeente de vergunning zou weigeren. Een aanpalende buur nam al contact op met het gemeentebestuur en kreeg te horen dat er niet veel aan te doen zal zijn.

“We hebben alvast heel wat bezwaren tegen de bouw”, zegt Jimmy Remmery die spreekt in naam van de buurtbewoners. “Dit is zeker geen plaats voor een appartementsgebouw dat hoog boven de omgeving zal uitsteken. Vergezichten verdwijnen volledig en de buren zullen tegen een muur van 10 meter hoog moet opkijken. Vergezichten zullen ‘kortgezichten’ worden. Ook de privacy van de buren zal compleet geschonden worden door meer inkijk vanuit het hogere gebouw. Daarbij zal de verkeersveiligheid verminderen en zal de verkeersdruk toenemen in de Langemarkstraat.”

“Wij zeggen niet dat appartementen moeten verboden worden, maar er moet rekening gehouden worden met de draagkracht van de omgeving. Een appartement op deze plaats heeft een enorme impact op de omgeving. Mensen kiezen voor het wonen in een dorp omwille van het landelijke karakter. Voor de bewoners van de aanpalende percelen betekent een appartement op deze plaats een grote hinder. Visuele vervuiling, extra druk op de zijweg, de teloorgang van het dorpsgevoel. Diverse aspecten van het nieuwe complex plegen een inbreuk op de veiligheid, de leefkwaliteit en de privacy van de omwonenden. Hopelijk houdt het gemeentebestuur rekening met onze bezwaren.”

Strategische visie

In de vorige gemeenteraad werd er al gediscussieerd over het aanpassen van de RUP Garbarieten in woonzones en N-VA brengt het opnieuw op de raad van 14 december. Toen ging het over het Marktplein van Beselare waar zowel In Samen Spraak en N-VA vroegen de bouwlagen te beperken.

“Projectontwikkelaars houden zich misschien wel aan de wettelijke voorschriften, maar brengen de eigenheid en schoonheid van ons dorp in gevaar. Wij moeten het RUP met de bouwvoorschriften dringend herzien”, zegt Koen Descheemaeker ( N-Va).

“Daarnaast moet de GECORO (de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) ook meer als een kwaliteitskamer ingezet worden. Bepaalde projecten zijn echt van een minderwaardige architecturale kwaliteit waardoor ze het straatbeeld ernstig schaden. Uitbreiding van de raad met onafhankelijke experten is hierbij aangewezen.”

Schepen van Ruimtelijke Ordening Ingrid Vandepitte (#Team8980) deelde de bezorgdheid in de vorige raadszitting, maar vond meer in een strategische visie en een algemene aanpak over de bebouwing en er komt een nieuw gemeentelijk beleidsplan.

(NVZ)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.