De bewoners van de wijk in kwestie zijn het beu. Nu en dan wordt er gejaagd op een privéterrein dat ingekleurd is als jachtgebied en vlak naast de verkaveling ligt. "We zijn al meer dan een jaar bezig om dit probleem aan te kaarten", begint bewoner Johny Vercamer.
...

De bewoners van de wijk in kwestie zijn het beu. Nu en dan wordt er gejaagd op een privéterrein dat ingekleurd is als jachtgebied en vlak naast de verkaveling ligt. "We zijn al meer dan een jaar bezig om dit probleem aan te kaarten", begint bewoner Johny Vercamer."Onze achterbuur jaagt erop los in zijn privébos. Maar de hagel vliegt ons letterlijk om de oren. Als we de barbecue aansteken, het gras afrijden of gewoon in de tuin ontspannen: wanneer we de eerste knallen horen, vluchten we naar binnen." Sylvie Geerts pikt in: "We hebben de hagel al horen afketsen op wagens. Zo kan je je kinderen toch niet laten buiten spelen? Wat als ze geraakt worden?"Ook Gino Declerck en Evelien Sibiet, Daisy en Erwin Andries zijn er niet gerust in. "Je kan hier niet met een gerust hart je kind laten spelen of je huisdier uitlaten." Johny vraagt actie. "In totaal was al een tiental telefoontjes naar de politie en werd ook melding gemaakt bij het stadsbestuur. Maar er verandert niks. Moet er eerst een ongeluk gebeuren vooraleer men actie onderneemt?" Gerard Ameel, jager en eigenaar van het gebied, weerlegt de klachten. "Ik bezit al meer dan veertig jaar een vergunning en jaag hier al meer dan 25 jaar. Er hebben zich nooit - ik benadruk, nóóit - problemen voorgedaan. De bewoners hebben al enkele keren de politie op me afgestuurd, maar die heeft nooit één enkele inbreuk kunnen vaststellen. Natuurlijk schiet ik niet in de richting van huizen, mensen of auto's. Ik ben toch niet gek? Ik weet wat kan en niet kan. Ook jagers op bezoek kennen de regels. Ja, hier wordt soms op eksters, duiven, spreeuwen of konijnen gejaagd in het kader van verdelging. Wij dragen net zorg voor de natuur. Kijk, de klachten zijn te zot voor woorden. Ik vermoed dat enkelingen de hele buurt opstoken. Als ze me blijven viseren, neem ik een advocaat onder de arm", benadrukt Ameel, die al een waarschuwingsbrief kreeg van de stad."In het aanpalende bos- en weidegebied mag gejaagd worden", zegt milieuschepen Wim Aernoudt (N-VA). "De stad kreeg al vaker melding dat de jager daar niet altijd alle voorzorgen lijkt te nemen, zoals mag verwacht worden. Maar het probleem is tweeledig. De Steenbakkerswijk was voor de verkaveling een weide die jachtgebied was. Ontwikkelaars WVI en WoonWel lieten na om de wijk te schrappen als jachtgebied. Alleen eigenaars zelf kunnen hun eigendom als jachtgebied laten schrappen. Wij hebben dat aan de betrokkenen laten weten", klinkt het. "Ik heb ook aan WoonWel gevraagd om als eigenaar van de sociale huurwoningen die schrapping aan te vragen. Ik kreeg melding van hen dat dit al in orde is gebracht. Ik zou als stad graag initiatief nemen om het in één beweging te regelen, maar dat blijkt juridisch niet mogelijk. In de toekomst wil ik er op toezien dat in dergelijke gevallen de schrapping als jachtgebied bij verkaveling geregeld wordt", besluit de schepen.(TVA)